V Novém Boru vznikla petice na podporu podzemního vedení 110 kV