N. Bor odkoupí pozemek za ČEZ výměnou za podzemní vedení 110 kV