Strhující vystoupení Janoska Ensemble na závěr Lípy Musicy