Radostným maršem jsme je vítali, píše student rumburského gymnázia