Klaus odmítl slepé srovnávání násilí Čechů na Němcích se zločiny nacistů