Rudolf Živec: Našemu filmu říkám Českolipský Trainspotting