Za rekonstruovaným vodovodem nemusí zůstat (s)poušť