Spolupráci České Lípy a Žitavy zpečetilo společné memorandum