Socha žehnajícího Krista se stane kulturní památkou