S ohledem na sérii vloupání prosí v Lípě o zvýšenou obezřetnost