Českolipskou nemocnici navštívil ministr zdravotnictví