Nelegální výkopy archeologických nálezů nezůstanou bez postihu