Atletická liga - muži se pochlapili, ženy (pobabily) pobavily