Přeložka I/9 – podnět pro podnikatelské aktivity ve Skalici a zvýšení bezpečnosti dopravy?

Archiv
Verze pro tisk |

Tuto výstavbu pokládám, když ponechám všechny ostatní námitky stranou, za neodůvodněnou rozmařilost v době, kdy se chystá zvyšování řady daní a škrty v sociálních výdajích, kdy hrozí zavíraní některých škol, když se musí šetřit i na takových nezbytnostech, jako je lékařská pohotovostní služba, kdy otazníky visí i nad dalším financováním českolipské nemocnice. Kdy dokonce už nejsou peníze ani na údržbu stávajících silnic nižší třídy, takže je Kraj chce nabídnout obcím a v případě nezájmu je bude nucen ponechat jejich osudu. Samozřejmě, někoho ani tohle všechno nezviklá a dále bude na nové silnici trvat. Alespoň by však při zdůvodňování její potřebnosti neměl užívat argumentů typu, že silnice podnítí místní investice, nebo že zvýší bezpečnost dopravy.


. Nikdo totiž zatím nade vší pochybnost neprokázal, že nová silnice dokáže přitáhnout podnikatelské aktivity. Může naopak podmínky zhoršit, šikovní lidé využijí zlepšené dopravy a začnou za prací dojíždět jinam, kde jsou třeba lepší platy, nebo kde lépe využijí jejich kvalifikace. Doma zůstanou jen ti, kteří se na trhu práce uplatní daleko hůře. Což případné investory spíše odradí než přiláká.

Konkrétně ve Skalici je ještě jiná situace, tam kvalitní dopravní spojení nechybí. Vždyť část Skalice už hezkých pár let leží přímo u borského obchvatu I/9 a další díl obce k němu nemá nijak daleko (autem otázka 3-4 minut až na konec obce směrem k Manušicům). Výraznějším podnětem pro rozvoj nových podnikatelských aktivit to však nebylo. Nelze se divit, Skalice je z vnějšího pohledu prakticky součástí Nového Boru, ale samotný Bor má daleko lepší infrastrukturu i v jiných oblastech, než je doprava (školy, obchody, banky, divadlo, vůbec kulturní příležitosti a také možnosti sportovního vyžití,…). Kdo by proto investoval ve Skalici, když ve vedlejším Boru je to pro investora z mnoha hledisek výhodnější? Nová silnice navíc odvede i ty zákazníky (včetně cyklistů a turistů z Lípy a Boru, pro které je Skalice a okolí oblíbeným místem pro denní rekreaci, přitažlivá svým poklidem a vlídným, milým prostředím), kteří dnes dávají vydělávat skalickým hospodským, obchodníkům apod.

Poučení je si možno vzít třeba z Doks. Tam se také těšili, až přeložka odvede frekventovanou dopravu z města – a ta tam byla na rozdíl od Skalice opravdu velkým problémem. Chvíli z toho měli radost, postupně ale nadšení ochladlo. Živnostem se moc nedaří (a to jde o vyhlášenou rekreační oblast!), obchodníci si stěžují na nedostatek zákazníků. Lze připustit, že je z ekonomického hlediska rozdíl, jestli frekventovaná komunikace vede obcí nebo po obchvatu, na druhé straně se hospodářský význam samotných silnic dost přeceňuje. Příkladem mohou být třeba města Cvikov a Jablonné. Oběma prochází táž silnice I/13 z Liberce do Děčína, přesto má Jablonné dlouhodobě jednu z nejnižších nezaměstnaností na okrese, Cvikov naopak nejvyšší. Kdepak nová silnice, Skalice by se měla pokusit ekonomicky těžit z toho, v čem jsou naopak oproti Boru její přednosti. Například z toho, že jde o klidnou, malebnou obec v blízkosti většího sídla a že klid je dnes deviza vyvažovaná zlatem. Třeba zde vytvořit podmínky pro postupný vznik luxusnější sídelní zóny a potřebných doprovodných služeb. Vzorem může být například Sosnová. Přeložka však Skalici o tuto devizu spolehlivě připraví.

Co se týče zvýšení bezpečnosti dopravy, tento argument snad ani nemůže být myšlen vážně v souvislosti s přivedením frekventované komunikace I.třídy do bezprostřední blízkosti obce. Vychází asi z rozšířené a možná i účelově šířené pověry, že široké, rovné, přehledné silnice jsou bezpečnější. Opak je pravdou. Typickým příkladem z Českolipska je tzv.jestřebská rovinka, shodou okolností právě na silnici I/9. Těžké dopravní nehody se smrtelnými následky se tam stávají tak často, že pomalu co pár metrů, to pomníček. A další stále přibývají. Je to mimo jiné tím, že takové komunikace vyvolávají v lidech falešný pocit bezpečí. A nejen v Čechách, vyhlášených velmi mírným postihem, takřka beztrestností silničních pirátů. Připomenout lze nedávné děsivé katastrofy autobusů s desítkami mrtvých, ve Francii na dálnici u Lyonu a v Itálii mezi Benátkami a Terstem. Pravděpodobnou příčinou byla nepřiměřená rychlost a neopatrná jízda – kterou jim ovšem široká přehledná vozovka umožnila.

Dále je třeba vzít v úvahu, že skalickým úsekem přeložky by nevedla jen silnice I/9, nýbrž také I/13 z Liberce do Děčína, která nyní prochází přes Kamenický Šenov a Českou Kamenici. Hustota provozu by tam tedy byla ještě vyšší než na dnešním souběhu obou silnic mezi Svorem a Borem. Zřejmě by se navýšila ještě o část místní dopravy mezi Borem a Lípou. A opět, silnice mezi Svorem a Borem, většinou nová a místy snad až nadměrně široká (u Svoru jistě) je dalším místem častých a těžkých dopravních nehod. Bude-li přeložka postavena, odřízne skalické od celé oblasti Manušic (zde bude velká mimoúrovňová křižovatka) a Slunečné, o nešťastném rozdělení Svobodné Vsi nemluvě. Byli-li sem skaličtí zvyklí jezdit třeba za denní rekreací na kole, nebo v zimě na běžkách, tak teď pro ně bude problém přes frekventovanou komunikaci se vůbec dostat, nebude-li mimoúrovňové křížení. Ale i jestliže bude, není to stoprocentní záruka bezpečnosti, zejména pro děti, které bývají nepozorné, zbrklé, všetečné a nemívají ještě tak vyvinutý pud sebezáchovy.

Jistě může někdo namítnout, že přeložka ale odvede část dopravní frekvence přímo z obce. To může být pravda, ale také nemusí. Když necháme stranou, že frekvence dopravy v obci není ani dnes příliš velká, může se naopak stát, že si leckdo, kdo tudy dosud nejezdil začne krátit cestu obcí. Dle dosavadních zkušeností totiž může být nová komunikace dost brzy ucpaná (měla by být jen dvouproudová a půjde, jak již řečeno, o dvě silnice v jedné stopě), zejména ve špičkách, a pak řidiči nebudou s použitím „zkratky“ přes obec váhat. Také je třeba vzít v úvahu, že Skalice je na trase nejbližší zkratky mezi dosavadní I/9 a plánovanou přeložkou. Bude-li se například někdo z Pihelu chtít dostat na novou komunikaci a po ní do Děčína, kudy to nejspíš vezme? Ale nelze vyloučit ani využití Skalice jako regulérní objížďkové trasy v případě nějakého většího maléru na nové komunikaci. Jde přece jen o silnici I.třídy, celostátního významu, takže obec se bude muset nouzovým dopravním opatřením podřídit.

Zkrátka, být obyvatelem Skalice, dvakrát bych si rozmyslil, zda pro tuto přeložku zdvihnout ruku. V žádném případě bych ale neargumentoval větší bezpečností dopravy nebo zlepšením podmínek pro podnikání.

Nahoru