Park v České Lípě byl největším v Rakousku - Uhersku

Archiv
Verze pro tisk |

Místní okrášlovací spolek, který se zasadil o jeho vznik, se ustavil  21. března 1875 a ještš na podzim téhož roku se začalo s pracemi. Členy spolku  a jeho přispěvateli byli všichni významní Českolipané včetně představitelů města. Jedním z důvodů vzniku parku byla snaha poskytnout zdejším občanům zdravé životní prostředí a možnost uniknout alespoň na chvíli ze špinavého a zaprášeného města. V roce 1891 vznikl ještě navazující park dětí, který sahal až k dnešní ZŠ Pátova a byl ve své době největší v celém Rakousko-Uhersku.


Postupně tak na začátku 20. století zelený pás obklopoval prakticky celou Českou Lípu. To my se po více než 130 letech někdy činíme, seč můžeme, aby zelené plochy ve městě a jeho okolí spíše ubývaly...Nahoru