Marek Kučera: Chceme dávat našim žákům radost z umění

Verze pro tisk |

Letošní školní rok Základní umělecké školy Česká Lípa se nese v duchu oslav 90. výročí založení. První oslavnou akcí je v půli listopadu ples konající se na velkém sále školy. Z textu pod rozhovorem se dozvíte důležité milníky mnoha desítek let existence. Jak však vidí uměleckou školu nyní její ředitel, mimo jiné také hudební skladatel Marek Kučera?

Jaký význam má podle Vás v současné chvíli ZUŠ pro kulturní dění v České Lípě?
Já věřím a snažím se, aby měla význam zásadní. Považuji to za jeden z velmi důležitých cílů snažení lidí, kteří pracují v ZUŠ Česká Lípa. Naše škola má štěstí na učitele a žáky, kteří vidí dál než ke dveřím vlastní učebny.

Musím opět zmínit, že mě velmi těší spolupráce s lidmi, kteří tvoří kulturní kontext dnešní České Lípy a kteří tvoří Lípu Musicu, DK Jirásek, Progres atd.

Jsou v moderní historii školy (po roce 1989 do současnosti) jména, která se neodmyslitelně zapsala do její historie a zároveň se tito lidé svými aktivitami zasloužili o rozvoj či směřování školy?
Myslím, že ta řada jmen by byla opravdu dlouhá. ZUŠ v České Lípě vždy čerpala z toho, že v ní pracovaly a pracují osobnosti, kterým na škole a kultuře záleželo. Pokud bych měl jmenovat alespoň pár jmen, tak určitě Pavlína Šimková, Danuše Šuková nebo třeba Pavel Hric. Chci ale zdůraznit, že když se v mysli probírám jmény lidí, kteří v naší škole pracovali či dnes pracují, uvědomuji si, že každé má svůj význam a dohromady skládají puzzle, které tvoří naši školu.

V listopadu se krom jiného odehrál také koncert v Jiráskově divadle v rámci MHF Lípa Musica. Co pro vás znamená tato spolupráce?
Tato, řekl bych nadstandardní, spolupráce pro naši školu znamená velmi mnoho. Martin Prokeš, ředitel festivalu, myslí na mladé hudebníky a na výchovu (nejen) mladých lidí k vážné hudbě.

Výsledkem je například právě to, že v rámci festivalu, který staví na tom, že jeho koncerty mají vysokou profesionální uměleckou úroveň, probíhá již třetím rokem zmíněný koncert žáků naší školy, ale také soutěž v klasickém zpěvu Lípa Cantantes, kterou vyhlašuje MHF Lípa Musica a ZUŠ Česká Lípa.

Jaké další akce a jakého charakteru chystáte k oslavám výročí v následujícím školním roce?
Kromě plesu také výstavu věnovanou výročí. Také tomuto jubileu věnujeme i různé koncerty. Plánujeme koncert na náměstí, koncert učitelů a další. Některé další akce by měly být překvapením pro veřejnost.

Má škola naplánované nějaké vize či dlouhodobé cíle, ke kterým směřuje, kterých by chtěla dosáhnout, třeba do 100. narozenin?
Naše škola chce v budoucnu být neoddiskutovatelnou a vysoce kvalitní součástí kulturního života města Česká Lípa. Chceme otevřít některé nové studijní programy, zvelebit koncertní sály naší školy, ale

hlavně chceme dávat našim žákům, jejich rodičům a obecně České Lípě radost z kvalitní výuky k umění a radost z umění. Chceme, aby k nám lidé rádi chodili.

Ples ZUŠ Česká Lípa k 90. výročí založení školy, 10. 11., 20:00, velký sál ZUŠ, hraje Komorní symfonický orchestr, Jazzová farma, Big Balls ad., 100 Kč/ 90 Kč

Historické milníky Základní umělecky školy Česká Lípa k 90. výročí založení školy „Kterýpak Čech by hudbu neměl rád?“

Tímto heslem Smetanova Dalibora se nejspíš inspirovali páni zakladatelé dnes řečené základní umělecké školy. Ve snaze rozvíjet u mládeže nejen vzdělanost a sport, ale i kulturní cítění a estetiku, vznikla 8. prosince 1927 Hudební a pěvecká škola v České Lípě. V lednu 1928 se pak v České Lípě a nedalekém Novém Boru začalo řádně vyučovat. Prvním ředitelem se stal Josef Paul.

Prvotní nesnáze, kdy finanční krize, nezaměstnanost a další vlivy způsobily úbytek žáků, byly díky obětavosti členů tehdejšího kuratoria překonány. Škola se začala postupem času rozrůstat (pobočky v Novém Boru a Zahrádkách u České Lípy), přibývaly různé hudební obory, zlepšovala se vybavenost hudebními nástroji, vznikala první hudební tělesa (pěvecký sbor, 25členný orchestr).

Velkou událostí bylo v roce 1928 úplně první přivítání České filharmonie v tehdejším biografu Olympia, a to pod taktovkou Václava Talicha. Česká Lípa tak důstojně oslavila 10. výročí republiky a získala si tak nejedno české i německé srdce.

Česká Lípa po roce 1929 hostila další významné umělce, počet koncertů narůstal, na gymnáziu vznikl žákovský orchestr a objevily se prvotní náznaky studentského jazzu. Systematická práce pedagogů začala nést první ovoce – hodnota výkonů žáků na pravidelných koncertech stoupala.

V roce 1936 si Jan Douša splnil svůj dlouhodobý sen a založil velké hudební těleso symfonického rázu, kterým se nemohli pyšnit ani Němci. 28. 5. 1936 pak uspořádal se svým 60členným orchestrem koncert na oslavu narozenin prezidenta republiky Edvarda Beneše a na podzim 1936 se tento orchestr stal oficiálně Českolipskou filharmonií.

Škola pak byla dále během své existence několikrát přestěhována – od Tyršovy školy, přes budovu v ulici Čs. Armády, až po budovu v ulici Mánesova. V roce 1990 škola učila pod názvem Lidová škola umění (lidově Liduška) na pěti různých místech 750 dětí, a proto dostala od města Bílý dům, sídlo bývalého OV KSČ. 

O třináct let později měla škola 800 žáků a od roku 2012 i nové čtyřdílné logo, které odráží existenci čtyř oborů na ZUŠ – obor hudební, výtvarný, literárně-dramatický a taneční. Téhož roku se stal ředitelem Marek Kučera, který je ve vedení školy dodnes.

Jestli mluvíme o roku 1936 nebo 2017, myslím, že díky ochotě, pracovitosti a profesionalitě pedagogů máme v České Lípě bohatý hudební, ale i kulturní život, za což jsem osobně velmi vděčná. Každý přece občas potřebuje potěšit, uniknout ze světa starostí a navíc… „Kterýpak Čech by hudbu neměl rád?“

 

Nahoru