Koncert DUA KCHUN k zakončení oslav

Verze pro tisk |

První adventní neděli 2. prosince pořádal Vlastivědný spolek Českolipska v kostele Mistra Jana Husa v České Lípě křest knihy Nordböhmischer Excursions-club a 140 let vlastivědné práce na Českolipsku. Po velmi zajímavé promluvě Mgr. Michala Panáčka a následném pokřtění uvedené knihy překrásně rozeznělo prostory kostela Duo Kchun - tenorista Martin Prokeš a barytonista Marek Šulc.

Chtěla bych jménem Církve československé husitské v České Lípě vyjádřit velké poděkování jednak Vlastivědnému spolku Českolipska za pořádání tohoto koncertu, jejž spolek uspořádal jako benefiční, jednak také všem účastníkům koncertu za jejich dobrovolné vstupné věnované na sbírku „Záchrana kostela Mistra Jana Husa v České Lípě“. Zejména ovšem děkuji oběma pěvcům, kteří celý svůj honorář věnovali rovněž na uvedenou sbírku.

Pěvecký výkon umělců Martina Prokeše a Marka Šulce byl velmi podmanivý a citlivý. Svým programem Stella Maris se zasloužili o hluboký zážitek na počátku adventu a výrazně jím oslovili své posluchače. Odměnou jim byl dlouhotrvající potlesk, jenž v prostorách tohoto nejlepšího českolipského koncertního sálu umělce přiměl i přídavku.

Foto: Petr Skokan

alt
alt
Nahoru