Známkování mostů a lávek

Verze pro tisk |

Jestlipak víte, že také mosty dostávají známky? Nevěříte? Na základě mostních prohlídek je stupnicí od jedné do šestky označený technický stav mostu.  V katastru Nového Boru a v jeho místních částech překlenuje vodní toky celkem devatenáct mostů,  které jsou součástí místních komunikací.

Jedničkou za výborný stav se ale mohou pochlubit jenom dva z nich - most na místní komunikaci v Janově opravený v závěru roku 2008  a most v Luční ulici v Arnultovicích, který se dočkal opravy loni na jaře.
Město je majitelem mostů a několika lávek, které jsou součástí místních komunikací, a proto se o ně musí starat, investovat do jejich běžných oprav i celkových rekonstrukcí. Hlavní mostní prohlídky dělají pro město odborníci z firmy KH Mosty z projekční a statické kanceláře v Sosnové. Podrobně při nich zjišťují, v jakém technickém stavu jsou železobetonové konstrukce a  stavební prvky mostů. „Hlavní mostní prohlídky by se měly dělat minimálně jednou za dva roky a kromě toho se každoročně dělají prohlídky běžné. Ve špatném technickém stavu může být i most, který se na první pohled jeví vcelku bezpečný. Proto musíme mostům a lávkám věnovat takovou pozornost,“ zdůvodnil Martin Bezouška, referent z odboru správy majetku Městského úřadu v Novém Boru. „Letos jsme nechali udělat hlavní prohlídku všech devatenácti mostů i tří lávek a výsledky budeme znát v polovině června.“ Poslední mostní prohlídky dokládají, že mosty nejsou v příliš dobrém stavu, poněvadž už před třemi lety bylo nejhorším stupněm šest hodnoceno šest mostů a jedna lávka.V případě, kdy mostní prohlídka prokáže,  že je most v havarijním stavu, nezbývá, než jej uzavřít. „Většina mostů vyžaduje opravy menšího rozsahu. Ve špatném technickém  stavu je zejména most v Bukovanech,  kde si už výsledek minulé mostní prohlídky vynutil snížení tonáže projíždějících nákladních automobilů,“ upozornil Martin Bezouška. 
„Náklady na rekonstrukci jednotlivých mostů jdou do milionů, a proto je opravujeme po etapách. Do první etapy byly zařazené rekonstrukce mostů v Luční ulici v Arnultovicích, mostu v Janově, mostu u fotbalového hřiště v Bukovanech a lávky ve Smetanových sadech v Novém Boru,“ uvedl referent z odboru rozvoje města Walter John. „Do celkové rekonstrukce mostů v Janově a v Arnultovicích vložilo město z vlastního rozpočtu více než  dva miliony korun a dá se předpokládat, že ani při následujících opravách jednotlivých mostů nepůjdou náklady pod 1 milion korun,“ míní Walter John. Na rekonstrukci lávky, která se ve Smetanových sadech klene přes  Šporku, je zpracovaná projektová dokumentace a vydané stavební povolení.  Projektovou dokumentaci má odbor rozvoje města hotovou také na silniční most přes Dobranovský potok v Bukovanech a nyní probíhá řízení pro vydání stavebního povolení. S jejich rekonstrukcí se však letos v rozpočtu města nepočítá.

Nahoru