10. výročí od povodní

Výstava „SKLO NAD LABEM“ v Novém Boru

Verze pro tisk |

Ve Sklářském muzeu Nový Bor se od 26. června 2015 do 20. září 2015 koná výstava posluchačů a pedagogů ateliéru Sklo Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - „Sklo nad Labem“. Ateliér se prezentuje nejen svými sklářskými realizacemi z křehkého materiálu, ale i výtvarnými technikami s tímto materiálem souvisejícími (grafika, malba, plastika).

Ateliér Sklo rozvíjí výtvarné myšlení a snaží se na základě volné tvorby formulovat u posluchačů jejich vlastní výtvarný názor a rozvíjet jejich dovednosti, aplikovat získané zkušenosti v tvorbě realizací z materiálů zejména industriální povahy. Studenti řeší své práce v rovině designu, užitého umění, volné tvorby či realizací v projektech do konkrétní architektury. 

Jak uvádí vedoucí ateliéru doc. ak. mal. Ilja Bílek: „Novoborský region je pro náš ateliér nejbližší sklářskou oblastí, se kterou udržujeme nejtěsnější kontakty. Je nejen technologickým a materiálovým zázemím, ale prostorem, kde máme řadu přátel z řad středoškolských pedagogů, výtvarníků, řemeslníků a kde nalézají uplatnění naši absolventi. Tato výstava je zadostiučiněním všem těm, kteří nám již léta vycházejí vstříc a kteří naší práci důvěřují.“

Cílem výstavy je kromě seznámení s činností ateliéru také impulz pro studenty místních sklářských škol k pokračování ve studiu právě v ateliéru Sklo Fakulty umění a designu v Ústí nad Labem.  

alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
Nahoru