Rekonstrukce zcela uzavřela náměstí Míru v Novém Boru

Verze pro tisk |

Rekonstrukce zcela uzavře náměstí Míru v Novém Boru od pondělí 10. července. Vítěz veřejné soutěže na dodavatele sdružení firem SaM silnice a mosty, a.s. a ZEPS, s.r.o. tu zahájí stavební práce na poslední etapě obnovy historického centra města za 26,4 milionů korun. Za ně v příštích šesti měsících projde náměstí kompletní proměnou z dnešní odstavné parkovací plochy na odpočinkové místo s lavičkami a vzrostlou zelení.

Uzavření náměstí se dotkne motoristů i pěších. „Kvůli bezpečnosti chodců bude náměstí průchozí pouze kolem tzv. Lužických domků. Kromě zamezení parkování, bude na nezbytně nutnou dobu, během níž se položí nové sítě a povrch, uzavřená rovněž křižovatka do Kalinovy ulice mezi Sklářským muzeem a základní školou. Průjezdná by měla být nejpozději se začátkem školního roku,“ upozorňuje vedoucí odboru rozvoje města Miroslav Jeništa. 

Město Nový Bor na revitalizaci historického jádra pracuje několik posledních let. V předchozích etapách změnil podobu parčík před radnicí, Kalinova ulice nebo lokalita před tzv. Lužickými domky. Do poloviny prosince novou tvář získá i samotné náměstí Míru. Podle schválené studie se z velkého odstavného parkoviště promění v důstojné náměstí se zelení a lavičkami. Dominovat mu bude umělecký prvek evokující otevřenou sklářskou rotační formu podle návrhu pražských architektek Gabriely Králové a Lucie Chroustové. Ty se svojí prací zvítězily v anonymní výtvarné soutěži, kterou město vyhlásilo na sklonku loňského roku. Ze současných zhruba 90 parkovacích míst jich zůstane zachovaná přibližně polovina. Úbytek nahradí nové parkoviště na křižovatce ulic T. G. M. a Wolkerovy. Stavba bude probíhat jako součást I. etapy revitalizace sídliště Husova – Jiráskova. Na ní Nový Bor získal dotaci od ministerstva pro místní rozvoj ve výši 4 miliony korun, město ze svého rozpočtu přidá zhruba 1, 9 milionu korun.

Cenu za rekonstrukci centrální plochy náměstí o velikosti 5 000 m² se povedlo snížit ve veřejné soutěži z odhadovaných 28,5 milionů korun na 26,4 milionů korun. Z toho největší částka (15,9 mil.) připadá na obnovu komunikací, kdy se mimo jiné vymění na 2 kilometry obrubníků, nebo sítí a rozvodů (4,3 mil.). Nezanedbatelná částka půjde na veřejné osvětlení (4,2 mil.), mobiliář vyjde na 0,7 milionů korun. „Použité budou výhradně přírodní materiály, které schválil Národní památkový ústav. Jeho požadavkům bude odpovídat historizující styl veřejného osvětlení, stejně jako tomu bylo v předchozích etapách obnovy historického centra města. Zachovaný bude i jednotný styl mobiliáře,“ doplňuje Miroslav Jeništa. 

Nový Bor rekonstrukci zafinancuje prostřednictvím úvěru ve výši 25 milionů korun. „Na předchozí etapy jsme zvládli našetřit z vlastního rozpočtu. Nyní je ale investice vysoká, vezmeme si proto investiční úvěr na dobu 7 let bez závazku jej vyčerpat celý a s možností předčasného splacení bez poplatků,“ upřesňuje místostarostka Nového Boru Stanislava Silná a zdůrazňuje, že úvěr nebude mít žádný vliv na běžné hospodaření města. To se podle zákona každoročně vyhodnocuje. Jedním ze stěžejních hodnocení je ukazatel dluhové služby, který udává míru zadluženosti. Přijatelná mez je vládním usnesením stanovená na hranici 15%. „Za rok 2016 jsme dosáhli na hodnotu 0,31%, což je méně než v roce 2015. Město je ekonomicky stabilní a perspektivním partnerem pro finanční instituce,“ dodává Stanislava Silná.

Nahoru