Práce plynařů na náměstí Míru omezí parkování jen částečně

Verze pro tisk |

Řidiči budou moci v omezené míře parkovat na náměstí Míru i v průběhu prací na přeložení plynovodu. Ty souvisí se zahájením dlouho plánované rekonstrukce centrálního náměstí, která je poslední a nejnáročnější etapou obnovy historického centra města.

Podle telefonického sdělení společnosti innogy SE (dříve RWE) plynaři během pondělí a úterý (15. – 16. 5.) osadí dopravní značení na náměstí a vymezí si pracovní prostor. „Práce budou probíhat zhruba na polovině náměstí, zbývající část mohou řidiči i nadále využívat k parkování,“ říká vedoucí odboru správy majetku na novoborské radnici Jitka Capouchová. Plocha náměstí by se měla zcela uzavřít během června v závislosti na průběhu veřejné zakázky na dodavatele stavby. 

Město Nový Bor na revitalizaci historického jádra pracuje několik posledních let. V předchozích etapách změnil podobu parčík před radnicí, Kalinova ulice nebo lokalita před tzv. Lužickými domky. Do konce listopadu novou tvář získá i samotné náměstí Míru. Podle schválené studie se z velkého odstavného parkoviště promění v důstojné náměstí se zelení a lavičkami. Dominovat mu bude umělecký prvek evokující otevřenou sklářskou rotační formu podle návrhu pražských architektek Gabriely Králové a Lucie Chroustové. Ty se svojí prací zvítězily v anonymní výtvarné soutěži, kterou město vyhlásilo na sklonku loňského roku. Odhadované náklady na rekonstrukci centrální plochy se pohybují kolem 28 milionů korun. „Předpokládáme, že se nám podaří cenu snížit ve veřejné soutěži na dodavatele,“ říká starosta Nového Boru Jaromír Dvořák. 

Ze současných zhruba 90 parkovacích míst jich zůstane zachovaná přibližně polovina. „Ty budou nově zpoplatněné, tak jako je tomu na jiných místech a městech. Dnes je praxe taková, že ráno přijedou lidé, odstaví tu auto na celý den a autobusem odjíždí do zaměstnání v Liberci, Mladé Boleslavi, apod. Byli bychom rádi, aby dojeli na autobusové nádraží, kde je odstavná plocha na parkování a místa na náměstí zůstala volná pro ty, kteří si potřebují obstarat své záležitosti v centru během dne,“ vysvětluje Jaromír Dvořák. 

Úbytek parkovacích míst nahradí nové parkoviště na křižovatce ulic T. G. M. a Wolkerovy. Jeho výstavbu město zahájí přibližně na přelomu června a července. „Během následujících tří měsíců tu vznikne 43 parkovacích míst,“ upřesňuje vedoucí odboru rozvoje města Miroslav Jeništa.
 

Nahoru