Osmý div světa v Novém Boru

Verze pro tisk |

Sedm divů světa je všeobecně známý seznam unikátních starověkých staveb v oblasti Středozemního moře a na Středním východě. V Novém Boru je osmý div světa a nemusíme proto jezdit nikam daleko.

Všechny stavby jsou něčím unikátní - jinak by nebyly na seznamu. V N. Boru radnice postavila přímo na náměstí zeď, která se vymyká fyzikálním zákonům. Je v ní totiž trojnásobné množství materiálu, než by se mělo vejít. Ve stokubíkové zdi je 300m3 kamene a malty. Protože to samo o sobě je složité a pracné, musí to být i náležitě oceněno. Proto zeď stála o 780 tisíc víc, než obyčejná - inu za výjimečnost se musí připlatit. Dokonce i policie vyšetřovala, jestli to není moc, ale zhotovitel, dozor i investor shodně potvrdili, že to je všechno v pořádku a zeď za ty peníze je skoro zadarmo.

V Novém Boru je i geologická anomálie světového unikátu. Na náměstí je na celé jedné polovině skála, která je tvrdá a je hodně drahé v ní udělat výkop. To samozřejmě umí město ocenit a rádo dobře zaplatí. Zároveň je strašně neúnosná a neudrží komunikaci a musí se pod ní vyměnit. Oboje stálo město dost peněz a nikoho netrápí, že to současně nemůže být možné. Na druhé polovině náměstí je převážně písek a skála maximálně z jedné pětiny, což je vidět při současné stavbě. To, že sedimenty jsou plošné a zasahují do celé oblasti, se v N. Boru asi nedozvěděli.

A protože by se mohli lidé zajímat o to, co se na stavbách investovaných městem děje, odsouhlasila si městská rada směrnici, podle které nemusí veřejně vybírat dozory staveb, ale stačí, že osloví 3 uchazeče. Takže na poslední etapě opravy náměstí vybírala z jedné nabídky a pro jistotu ani nezveřejnila smluvní rozpočet stavby. Bude zajímavé sledovat, kolik divů ještě v Boru vznikne, než to zastupitelům a obyvatelům začne vadit.
 

alt
Nahoru

Komentáře

Re: Osmý div světa v Novém Boru

Nooó,propočítaná 100 kubíková zeď ve který je údajně nacpáno 300 kubíků zdiva :-) to je snad ze Švejka, tam se píše, že uvnitř zeměkoule je ještě jedna větší zeměkoule.Při kontrole se všichni zaangažovaní pochválili ,jak se jim to povedlo a město zaplatilo samozřejmě 300 kubíků. To asi nebude v pořádku.
Stejně tak zmíněné podloží náměstí, buď tam je pevná skála nebo písek. To si myslím, že spíš, protože před pár stoletími sloužilo borské náměstí jako mrchoviště. Těžko by se pohřbívaly mršiny do skály.
A zadávání veřejných stavebních zakázek má na starost zaměstnanec, který je zaměstnám jako kouzelník,
Vždycky čaruje nebo fixluje, aby to vyšlo a protože je kouzelník očaruje snadno vedení města i policii.

Nahoru

Re: Osmý div světa v Novém Boru

No nevím, nevím.
1. téměř podobnou zeď u mne dělalo povodí Ohře. Jednak šli téměř 0,5 m pod úroveň dna potoka a stavěli kamennou zeď, za níž přidávali beton se štěrkam. Celková šířka necelý metr
2. lze si naměřit v mapách, že délka zdi je asi 70 m. Z obrázku je patrné, že je tam ještě malá zídka, několikery schody se zdí a výška se zvětšuje, u aut je asi 1,5m

Nevím, jak se přišlo na 100 m3 odpovídajícího zdiva. Pan Nešněra to přeměřil?

Nahoru

Re: Osmý div světa v Novém Boru

Buďte v klidu růženíne , pan Nešněra - stavební odborník a nejen on sám, ale i další sledovali průběh stavby nejen to přeměřili, vypočítali a taky nafotili. Je to tak.S jinou zdí to nelze jednoduše srovnávat, protože každá má jiné rozměry - vypočte slušný student stavební průmyslovky ve 3.ročníku

Nahoru

Re: Osmý div světa v Novém Boru

Milý Růženíne. Jsou to jen kupecké počty. A navíc je ještě kontrolní rozpočet firmy, která programy pro rozpočtování tvoří. V tom je konkrétně popsáno, co všechno je u této stavby mimo realitu. Bohužel to není jen tahle....

Nahoru

Re: Osmý div světa v Novém Boru

Osobně jsem už zde zažil pomlouvačnou diskuzi na autorský dozor tuším Rekonstrukce Smetanky. Taky vzletné důkazy, trestní oznámení apod. Ukázalo se, že jsem měl pravdu. Tedy spíše pravdou bylo, co jsem se o dozorech dočetl v odborných textech.
Teď tu zase někdo tvrdí, že zeď je pouze z kamene a malty, pouhých 100 kubíků. Žádný beton? Vedle frekventované komunikace?
A proč se z policie dělají pitomci, kteří neznají kupecké počty?
....nejen on sám, ale i další sledovali průběh stavby nejen to přeměřili, vypočítali a taky nafotili. Je to tak.
Tak proč sem nedali závěr policie, když podali trestní oznámení?

Nahoru

Re: Osmý div světa v Novém Boru

Zapomněl jste (nejspíš omylem), že to tvrzení je podložené znaleckým posudkem - který si policie nedala udělat. Asi nikdo z nás si nedělá iluze o tom, že vyšetřovatel bez stavebního vzdělání bude schopen posuzovat chyby v rozpočtu, když nemá k ruce vyjádření odborníka. A když jsme u těch závěrů, tak jste jistě četl stranu 32, kde se uvádí, že byly placeny výkony dražší, než je obvyklé, ale protože nevznikla škoda vyšší,než 500 000,- Kč, nejde o trestný čin... Taksi to osobně přeberte

Nahoru

Re: Osmý div světa v Novém Boru

Doplníme-li, že PČR hovoří o potenciální škodě, lze dospět k následujícímu závěru:
a) vyšetřovatel si je jist tím, že potenciální škoda nepřevýšila 500.000 Kč
b) pokud ke škodě došlo, nachází se její výše v rozmezí od jedné koruny do půl miliónu Kč.
Nepochybuji o tom, že bude-li prokázána konkrétní výše škody, budou orgány Města konat dle Zákona a navazujících předpisů.

Nahoru

Re: Osmý div světa v Novém Boru

A kdo tu výši škody má prokazovat ? Ti stavební odborníci, kteří na vzniklé finanční škody městu dlouhodobě upozorňují ? Dokonce, jak zde píše autor, jsou jejich tvrzení podložena odborným posudkem, který nechali udělat. Naopak policie žádný posudek nezadala a celé vyšetřování prováděl nekompetentní a úředníkům loajální vyšetřovatel ? Ten těžko něco prokáže . Docela pochybuju, že město má v úmyslu objednat erudovaný odborný posudek ,aby se přesná výše škody prokázala. Nooo, uvidíme :-)

Nahoru

Re: Osmý div světa v Novém Boru

Pisatel článku má pravdu a jedná se jen o špičku ledovce. Vyšetřovatel bude mít k dispozici znalecký posudek, ale po několika hodinách jednání s ním mohu říci, že je to jedno, protože jeho schopnosti končí tím, že pozná kostel od paneláku. Horší je, že od srpna 2014 je poukazováno na desítky pochybení a město nic. A další, úmyslně píši jen slovo pochybení, přibývají.
Vyšetřovatel zjistí, že byla vyplacena více než milionová záloha v rozporu s podepsanou smlouvou o dílo a nechá si vysvětlit, že se to stalo asi tím, že zpracovatel smlouvy zapomněl ze vzoru smlouvy vymazat tu větu, že nebudou vypláceny zálohy. A tak se vyplácí veřejné prostředky v rozporu s podepsanou smlouvou. Ti, kdo to podepsali nejsou tímto vázáni ? Smlouvu sice podepsali svobodně a s plným vědomím dva subjekty, ale zdá se, že obsah pro ně není důležitý.... Takže by se rovnou podepisovali ty vzory smluv a každý by si z toho vzal to, co se mu hodí. Chápu, že to nemusí být trestný čin, ale nechápu, že to není nic.
Komentuji takto veřejně něco prvně a nevím, zda se objeví moje jméno. Josef Folbrecht. Prosím a žádám široce informovaného růženína, aby se za svými názory podepsal. Rád s ním osobně i veřejně podiskutuji. Po 35-ti letech praxe a projektování pro mě opravdu není partnerem vyšetřovatel, který nerozlišuje základní jednotky. Odůvodnění, které vypracoval je něco, co jsem za celý život neviděl a asi už neuvidím.
Děkuji panu Válkovi, za jeho příspěvek a za to, že se podepsal. Máte-li zájem, jsme ze stejného města a od víme, kdo jsme, rád vám vypočtu a prokážu na dokladech předaných městem, že se nejedná o škody blížící se koruně..... zatím po třech letech od srpna 2014 o to nikdo veřejně neprojevil zájem.
Již sem nebudu psát, ale každý se na mě může osobně obrátit. Josef Folbrecht

Nahoru

Re: Osmý div světa v Novém Boru

Tak nejsem široce informovaný, na to je tu zahradník. Ten dokonce ví i to, že stavba byla sledována, focena za
účelem podání oznámení. Pouze nevěřím tomu, že se použila pouze malta a kameny a zřejmě se to dosypalo zeminou, jak se píše výše. Taková okrasná zídka a nikoliv opěrná zeď, jak by člověk očekával , když je vedle frekventované silnice a autobusové zastávky.
Možná jste projektoval na pohled téměř totožnou zeď, kterou stavěla firma na břehu potoka, na mém pozemku.
Takže férové by bylo místo vzletných projevech o divech světa napsat konkrétně a jednoduše ... mělo být a není, event. je navíc. Kupecké počty snad ovládáme.
Nic nebudu obhajovat, ale dlouhodobě sleduji, že co se dělá v NB je vždy špatně a dobré tak akorát pro podání trestního oznámení.
Máte možnost proti rozhodnutí vyšetřovatele podat odvolání výše, včetně toho, že vyšetřovatel stěží rozezná panelák a kostel a neovládá základní jednotky SI. Jiří Walter

Nahoru

Re: Osmý div světa v Novém Boru

Heleďte, růženíne, sledovat postupy a fotit stavby z veřejného rozpočtu města smí každý občan, není to nic tajného.Prvotním účelem jistě nebylo podání oznámení. Teprve při srovnání projektové dokumentace, faktické stavby a třeba i rozpočtu stavby atp. se zjistilo, že toho hodně nesedí. Jsem asi trochu víc zorientovaný než vy, ale vypracovaný odborný stavební posudek obdrželi nedávno všichni zastupitelé , včetně výčtu chyb ve financich, nedostatků stavebních a pochybení ve smlouvách. Vy bohužel ne, koneckonců nejste ani občan našeho města, tak proč ,že ? Vše se děje, včetně odvolání, ale není nutné to veřejně v podrobnostech kvůli vám ventilovat.

Nahoru

Re: Osmý div světa v Novém Boru

Děkuji zahradníkovi, že potvrdil
1. Že je s případem dobře obeznámen.
2. Stavba byla focena záměrně, pro srandu králíkům to nikdo nedělá.
3, Veřejnost může tak akorát věřit pánům Nešněrovi a Folbrechtovi, protože nemá jiné relevantní zdroje.
4. Akce (a nejen tato) se děje organizovaně, skupina má svou strategii, kterou ale nechce ventilovat. Tipnul bych i kam nitky vedou

Připomínám si zahradníkovo pletení autorského a stavebního dozoru s proslulou větou...Co není ve stavebním deníku, jakoby nebylo. Nedávno zase krmil veřejnost, že si ing. Vlček chce koupit rozvody tepla.

Jako občan ČR mám nárok vědět,co se děje s veřejnými prostředky, ať jsem z Horní Dolní nebo Nového Boru.
Samozřejmě i na...tvrzení je podložené znaleckým posudkem - který si policie nedala udělat.
Jsou zde podávány veřejnosti jednostranné informace, což mi vadí.

Nahoru

Re: Osmý div světa v Novém Boru

to, že si policie nedala udělat znalecký posudek , není jednostranná informace, ale fakt. To, že podle znaleckého posudku stavba, která tam stojí, měla stát o 800 000,- méně v cenách běžných, je taky fakt. Ten posudek nedělal ani Nešněra, ani Folbrecht, ale URS Praha. A mimochodem průsery investic města se řeší už třetí rok - organizovaně se brání město ve spolupráci se zhotovitelem. Howg

Nahoru

Re: Osmý div světa v Novém Boru

Růženíne , vyžádejte si tedy všechny ty informace, které tady zpochybňujete na městském úřadě NB. A
zahradníka nechte zahradníkem, o něm to není.

Nahoru