Obyvatelé Novoborska mohou určit priority sociálních služeb

Verze pro tisk |

do 30. července mohou lidé z Nového Boru, ale i celého Novoborska přispět svými názory, zkušenostmi a náměty k dalšímu zlepšení sociálních služeb. Městský úřad v Novém Boru připravil pro občany dotazníky, které budou podkladem pro tvorbu komunitního plánu pro oblast Novoborska na období let 2016 až 2020. Jedna varianta je pro dospělé a jedna verze byla vytvořena speciálně pro děti ze základních škol, které se tak mohou sami vyjádřit například k tomu, jak chtějí trávit volný čas, nebo co jim v jejich bydlišti chybí.

„Cílem dotazníkové akce je podchytit názory obyvatel v co nejširším spektru. Sociální práce, sociální poradenství i prevence je určena pro lidi, a proto uvítáme jejich zkušenosti, nápady a zpětnou vazbu,“ uvedla Jiřina Kubáňová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví na novoborské radnici. „Rozhodně nechceme tvořit něco pouze od zeleného stolu.“

Pro tvorbu tak významného dokumentu, jakým je komunitní plán, jsou důležité informace nejen od odborníků, ale i od široké laické veřejnosti. Tvůrci plánu by proto uvítali, kdyby co nejvíce lidí z Novoborska věnovalo krátkou chvíli k vyplnění dotazníku, krátkému zamyšlení na svými potřebami nebo potřebami jejich blízkých. Protože reakce a odpovědi pak pomohou lépe určovat priority v plánování sociálních služeb a nepřímo zlepšovat kvalitu života na Novoborsku.

Dotazník obyvatelé obdrží na podatelně Městského úřadu v Novém Boru, v přízemí budovy A i na podatelně budovy B. Dotazník bude lidem k dispozici i v Turistickém informačním centru v Novém Boru v ulici T. G. Masaryka 46, ale také na webových stránkách města Nový Bor.
Dotazníky a zároveň sběr dat, názorů z obcí Novoborska bude možný prostřednictvím starostů obcí. „V tomto směru úzce spolupracujeme se Svazkem obcí Novoborska,“ ocenila Kubáňová.

Komunitní plán sociálních služeb je základem pro vytvoření fungujícího střednědobého systému sociálních služeb, který odpovídá místním potřebám obyvatel Nového Boru a Novoborska. Tento plán by měl být v souladu s krajským komunitním plánem. Vzniká na základě shody všech, kterých se sociální služby dotýkají a kteří chtějí přispět k jejich zlepšení. Na jeho tvorbě se podílejí především koordinační skupiny komunitního plánování, poskytovatelé sociálních služeb, uživatelé sociálních služeb, obyvatelé území a samozřejmě i vedení jednotlivých obcí. Komunitní plán je podkladem i pro financování těchto služeb. „Je nezbytným dokumentem, na který se žadatelé odkazují při podávání žádostí o dotace např. na úřad vlády, ministerstva a krajské úřady. Městu Nový Bor pomáhá objektivněji posuzovat žádostí o dotace z rozpočtu města,“ poznamenala Kubáňová. 

Nahoru