Návrhy na dominantu nám. Míru jsou vystaveny v Navrátilově sále

Verze pro tisk |

Zájemci z řad široké veřejnosti si mohou prohlédnout všechny soutěžní návrhy z výtvarné soutěže na centrální prvek náměstí Míru v Navrátilově sále (ul. T. G. Masaryka 45) v Novém Boru. Výstava je přístupná od středy 19. dubna do června. Velkoformátové panely s návrhy je možné zhlédnout vždy od pondělí do čtvrtka od 8:00 do 17:00 hod., v pátek pak od 8:00 do 14:30 hod. Kvůli přístupu do historického sálu je třeba jen zaklepat na kancelář a přítomní zaměstnanci Kultury Nový Bor příchozím otevřou.

Anonymní výtvarnou soutěž vyhlásilo město Nový Bor na sklonku loňského roku v souvislosti s letošní rekonstrukcí náměstí a se svými návrhy se do ní přihlásilo 25 zájemců. O vítězi rozhodovala na konci března šestičlenná porota složená z pěti nezávislých členů z řad předních českých architektů, výtvarníků a designerů, a zástupce města zastupitele Otakara Válka. Ti hodnotili anonymní návrhy na základě jejich originality, kreativity, celkové výtvarné a architektonické úrovně řešení v souladu se soutěžními podmínkami a podle vhodnosti začlenění do daného prostoru.

Autorkami vítězného návrhu s názvem „Po fajrumtu“, který evokuje otevřenou sklářskou rotační formu, jsou pražské architekty Gabriela Králová a Lucie Chroustová. 

Porotci využili svého práva a ocenili tři nejlepší návrhy odměnami ve výši 50.000, 30.000 a 20.000 korun podle pořadí. Zároveň rozhodli o udělení odměn pro návrhy na 4. až 6. místě, jejichž autoři získají shodně po 10.000 korunách. „Autoři oceněných prací projevili vysokou míru empatie ve vztahu k řešenému území a profesní erudice ve vypracování soutěžních návrhů,“ zhodnotili porotci ve svém závěrečném stanovisku.

Nový Bor plánuje zahájit rekonstrukci náměstí Míru letos v létě v rámci závěrečné etapy obnovy historického středu města. Centrální náměstí se podle schválené studie změní z dnešní odstavné parkovací plochy na odpočinkové místo s lavičkami a vzrostlými stromy. Úbytek parkovacích míst nahradí nové parkoviště na křižovatce ulic T. G. M. a Wolkerovy, s jehož výstavbou se počítá v nejbližších měsících v souvislosti se zahájením I. etapy regenerace sídliště Husova – Jiráskova. Obě akce si vyžádají odhadem 25 milionů korun.

V rámci revitalizace historického jádra v předchozích letech již změnil podobu parčík před radnicí, rekonstruovala se Kalinova ulice a rovněž lokalita před tzv. Lužickými domky. Výslednou podobu a citlivý přístup ocenila odborná porota druhým místem v krajském kole soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových zón za rok 2015 i 2016.
 

Nahoru