10. výročí od povodní

Hospodaření za rok 2009 je bez výhrad

Verze pro tisk |

Bez výhrad – tak zní výrok nezávislého auditora, který přezkoumal hospodaření města Nový Bor za rok 2009. Celoroční hospodaření a závěrečný účet města  Nový Bor za rok 2009  by měli zastupitelé města schvalovat na jednání 16. června.  Návrh závěrečného účtu obsahuje výkazy o hospodaření města, hodnotí plnění rozpočtu, v přílohách jsou výkazy příspěvkových organizací a obsahuje rovněž kompletní zprávu o výsledku auditu hospodaření města.


Zastupitelé budou také schvalovat návrh závěrečného účtu Svazku obcí kanalizace Sloup za rok 2009. Prodejemi parcel, nabídkami na jejich odkoupení i bezúplatnými převody parcel se zastupitelstvo zabývá pravidelně a výjimkou nebude ani poslední předprázdninové jednání.
Po necelém měsíci se novoborské zastupitelstvo znovu vrátí k digitalizaci kina v Novém Boru. Na květnovém jednání zastupitelé sice vyjádřili souhlas s podáním žádosti o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, ale definitivně nerozhodli, zda město hodlá kino digitalizovat. Náklady na realizaci celého projektu činí 3 miliony 548 tisíc korun, ale dotace od Ministerstva kultury může být poskytnutá maximálně ve výši 1 milion 214 tisíc korun. Podmínkou přidělení dotace je finanční spoluúčast města (  2 miliony 334 tisíc korun), ale v rozpočtu se s digitalizací kina napočítalo. Při rozhodování musejí brát zastupitelé v úvahu možnosti rozpočtu města a na druhé straně nemohou přehlížet ani petici (uvádíme ji v plném znění) podpořenou více než tisícem signatářů.
„My, níže podepsaní, žádáme prostřednictvím této petice město Nový Bor, aby digitalizovalo své městské kino a tak zachovalo jeho další provoz. Vzhledem k tomu, že technický rozvoj je nezadržitelný a všechna filmová studia přecházejí na výrobu digitálních kopií, nebylo by možné bez této nové technologie promítat v Novém Boru digitální filmy.“ 
Digitalizací kina se v průběhu uplynulého měsíce zabývaly jak rada města tak kulturní a finanční výbor. „Nabízí se hned několik možností, včetně té, že se digitalizace vzdáme,“ předeslal předkladatel návrhu na financování projektu místostarosta Nového Boru Stanislav Valdman. „Další variantou je, že si město vezme na spolufinancování projektu půjčku výši cca 2, 4 milionu korun. V úvahu připadá i leasing od společnosti, která digitalizaci nabízí, a není vyloučený ani dlouhodobý pronájem kina soukromému podnikatelskému subjektu,“ uvedl místostarosta a zmínil názor rady města. „Pokud budeme kino digitalizovat, pak na úkor financování kultury ve městě.“
 

Nahoru