10. výročí od povodní

Finanční injekce pro sklářské muzeum

Verze pro tisk |

Projekt Oživení česko-polské tradice pro rozvoj cestovního ruchu   byl schválený a podpořený částkou 1.140.000 EUR.  Dotace z Evropského fondu regionálního rozvoje pokryje 90 % celkových nákladů a zbývající náklady uhradí města  Nový Bor a Jelení Hora.

„Jedná se o spolupráci Sklářského muzea v Novém Boru a Krkonošského muzea  v Jelení Hoře (Polsko). Přípravné práce na projektu začaly letos v květnu a celý projekt by měl být ukončený v březnu 2013,“ upřesnil Lukáš Janků, referent pro získávání dotací Městského úřadu Nový Bor. „Projekt je realizován v rámci operačního programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 – Ciel 3 (Česká republika – Polská republika), který Evropská komise schválila v roce 2007. Z Evropského fondu regionálního rozvoje poputuje do roku 2015 do společných příhraničních regionů celkem téměř 750 miliónů EUR,“ podotkl Janků.

„Z české strany je stěžejní částí projektu stavba třípodlažní spojovací budovy,   která propojí stávající empírovou budovu sklářského muzea s roubeným domem v Kalinově ulici. Oba objekty jsou památkově chráněné, ale dům v Kalinově ulici je nyní kvůli špatnému technickému stavu využívaný jen částečně jako depozitář,“ uvedl Miroslav Jeništa, vedoucí odboru rozvoje města. „Autorem projektové dokumentace na stavbu spojovacího krčku sklářského muzea je ing. architekt Tadeáš Matoušek. Dokumentaci máme zpracovanou ve stupni pro výběrového řízení na zhotovitele díla.“ Výběrové řízení na zhotovitele třípodlažní spojovací budovy sklářského muzea bude v nejbližší době vypsané v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a pravidly, na základě kterých byla dotace přidělena.

Starosta Nového Boru Jindřich Mareš připomíná, že o celkovou rekonstrukci  sklářského muzea usiluje město už několik let. „Projekt Rekonstrukce a dostavba objektů areálu Sklářského muzea v Novém Boru byl připravený k realizaci už od roku 2004, ale v žádostech o dotace jsme neuspěli.  O to víc mě těší, že byl schválený a z Evropského fondu regionálního rozvoje finančně podpořený projekt Oživení česko-polské tradice pro rozvoj cestovního ruchu.“

 Spolupráce Sklářského muzea v Novém Boru s Krkonošským muzeem v Jelení Hoře zahrnuje na české straně mimo jiné vytvoření nové stálé expozice zaměřené na česko-polskou sklářskou tradici, vydání dvojjazyčného průvodce Sklářským regionem, vydáním informačních a propagačních materiálů vztahujících se k česko-polské sklářské tradici či zajištění účasti zástupců polské strany na novoborských sklářských slavnostech. 

 

Nahoru