Čistírna odpadních vod prochází rekonstrukcí

Verze pro tisk |

Městská čistírna odpadních vod je nenápadnou stavbou na okraji Nového Boru, a tak zůstává stranou pozornosti i to,  že prochází rozsáhlou  rekonstrukcí. Investorem díla v hodnotě 126 milionů korun je Severočeská vodárenská a. s.


„Rekonstrukce ČOV  v Novém Boru je součástí integrovaného projektu Čistá Ploučnice, který by měl vyřešit nakládání  s komunálními odpadními vodami v souladu s novou přísnější legislativou, konkrétně se směrnicí Rady č. 91/271/EHS,“ připomněla ing. Dagmar Haltmarová, tisková mluvčí Severočeské vodárenské a. s.
„Od listopadu loňského roku, kdy byla rekonstrukce  novoborské ČOV zahájena, do května letošního roku bylo prostavěno cca 40 milionů korun. V areálu ČOV je řada objektů a stavební práce jsou zde v různých fázích,“ uvedla tisková mluvčí.
„Navržené řešení stavby počítá s vybudováním mechanicko-biologické čistírny s oddělováním části dešťových přítoků za usazovací nádrží. Návrh rekonstrukce čistírenské linky využívá po úpravách všechny stávající nádrže čistírny, které doplňuje o dostavbu kruhových dosazovacích nádrží a čerpací stanice externí cirkulace,“ dozvídáme se od Drahomíry Traplové, referentky z odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje. Navržené řešení  využívá většinu stávajících průtokových cest, které v potřebné míře upravuje a doplňuje. V kalovém hospodářství využívá po úpravách stávající uskladňovací nádrže. „V plné míře zůstane zachován také stávající biologický dočišťovací rybník. Podmínkou je odbahnění rybníka po rekonstrukci čistírny odpadních vod,“ podotýká Drahomíra Traplová.
Stavbyvedoucí Bronislav Hána ze společnosti SMP CZ. a. s. zmínil harmonogram prací:  „V květnu proběhla montáž zámečnických konstrukcí pro lapák písku a montáž nového výstroje  usazovací nádrže,  betonáž a montáž technologie dosazovací nádrže a montáž potrubí uskladňovací nádrže.“  Provozní budova je už zateplená, osazená novými vraty, byla instalovaná vzduchotechnika a budova je vymalovaná. „V současné době dokončujeme technologické vystrojování dvou nových dosazovacích nádrží,  provádíme sanaci stávajících aktivačních nádrží a v nejbližší době spustíme zkoušky dosazovacích nádrží. Provádíme také  kompletní rekonstrukci všech  trubních rozvodů,“ doplnil  Bronislav Hána.
Místostarosta Nového Boru Stanislav Valdman  upozornil na Janov (místní část Nového Boru),  který prozatím zůstává neodkanalizovaný. „ Sdružení obcí Sloup v Čechách – Radvanec – Nový Bor  již získalo potřebnou finanční dotaci na stavbu kanalizace. Zvýšená  kapacita zrekonstruované ČOV umožní, aby zde byly čištěné také odpadní vody z těchto obcí. Rekonstrukce čističky bude dokončena v dubnu příštího roku a naše město a jeho místní části se tak zařadí k nejlépe odkanalizovaným lokalitám v Libereckém kraji,“  zdůraznil Stanislav Valdman.
Projekt Čistá Ploučnice řeší nedostatky v kanalizaci a čištění odpadních vod v sedmi městech na Českolipsku tak, aby splňovala přísné evropské normy, k jejichž plnění se Česko zavázalo při vstupu do Evropské unie. Zahrnuje rekonstrukci pěti ČOV (Česká Lípa, Nový Bor, Doksy, Jablonné v Podještědí, Nové Zákupy) a dostavbu kanalizace v aglomeracích Zákupy, Kamenický Šenov a Mimoň.

Nahoru