Nový Bor jako první v republice získal zpět sbírku skla

Verze pro tisk |

Městu Nový Bor se povedlo dosáhnout průlomového rozhodnutí u vlády ČR. Ta mu ve středu 6. prosince udělila tzv. vládní výjimku, díky níž město po více než půl století získalo zpět do svého vlastnictví více než 6500 sbírkových předmětů umístěných v místním Sklářském muzeu. Sbírku, která historicky i morálně patřila městu, mělo muzeum od roku 1964 pouze zapůjčenou od státu prostřednictvím Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. „Jsme první v republice, komu se to po několikaletém úsilí a jednání s ministerstvem kultury a financí povedlo. Zároveň jsme otevřeli cestu k nápravě křivd z minulosti ostatním městům a obcím v podobné situaci,“ říká starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.

Základ původní sbírky Sklářského muzea, které bylo založené v roce 1893 a patří mezi jednu z nejstarších muzejních institucí zaměřenou na sklo, tvoří dary tehdejších sklářských podnikatelů ve městě. Ti novému městskému muzeu věnovali jak výrobky ze svých firem, tak i sklo přivezené z obchodních cest.

Zlom pro Sklářské muzeum přišel v roce 1964, kdy se na základě Delimitační dohody stalo pobočkou Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Pod jeho správu přešlo i všech 2165 sbírkových předmětů. „Až v červenci 1991 se Sklářské muzeum vrátilo pod správu města a stalo se jeho organizační složkou. Na základě smlouvy mezi jabloneckým muzeem a Městským úřadem Nový Bor došlo i k převodu sbírky. Později se však ukázalo, že kvůli použití neplatného zákona smlouva nikdy nenabyla platnosti,“ vysvětluje vedoucí Sklářského muzea Eliška Vavříčková.

Jednání mezi městem Nový Bor, oběma muzei a ministerstvem kultury dospěla po několika letech ke konsensu v mezích platné legislativy. V roce 2008 mezi sebou jablonecké muzeum a město Nový Bor uzavřely na dobu neurčitou výpůjční smlouvu. I ta ale přestala záhy platit. Na základě požadavku Národního kontrolního úřadu ČR byla v roce 2014 sepsaná nová výpůjční smlouva na 5 let. Vlastníkem sbírky ve Sklářském muzeu se stal stát. Jejím správcem pak bylo stále Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, jehož zřizovatelem je ministerstvo kultury.

Z řady následujících intervencí vyplynulo, že jedinou cestou k navrácení sbírky je vládní výjimka. Nový Bor proto letos na podzim podal na Vládu ČR žádost o převod sbírky sklářského muzea z vlastnictví státu a její správy Muzeem skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou do vlastnictví a správy Města Nový Bor. Na návrh ministra kultury vláda výjimku schválila. 

„Jsme hrdí na naši sklářskou tradici, proto jsme i přes komplikace neustále hledali, jak dosáhnout navrácení sbírky navzdory tomu, že takovým změnám současná legislativa není nakloněná. V roce 2014 jsme angažovali JUDr. Martinu Jankovskou, s jejíž pomocí jsme došli úspěšně do cíle. Pomohla nám i vstřícnost ředitelky jabloneckého muzea Ing. Milady Valečkové a úsilí vedoucích Sklářského muzea Evy Ranšové, Petry Ajšmanové a Elišky Vavříčkové,“ doplňuje Jaromír Dvořák.

I v době, kdy Sklářské muzeum bylo pobočkou jabloneckého muzea, se město o sbírku staralo a zhodnocovalo ji pořizováním nových akvizic. „Nyní nám tak vláda vrací více než 6 500 předmětů. Vedle toho paralelně od roku 2004 tvoříme sbírku novou, která je čistě ve vlastnictví města,“ upřesňuje Eliška Vavříčková. 

Město rovněž po celou dobu investovalo do oprav a údržby budovy Sklářského muzea, kde jsou sbírky uložené. V roce 2015 se muzeum za více než 17 milionů korun z dotací EU rozšířilo. V nové budově je moderní výstavní sál a především moderně vybavené depozitáře, splňující současné standarty ochrany movitého kulturního dědictví.
 

Nahoru