Nevídané množství lidí protestovalo proti megaparkovišti na Práchni

Archiv
Verze pro tisk |

Kolem šestnácté hodiny organizátoři na náměstí krátce promluvili o historii a významu svátku a o následujícím programu. Během té doby se původně malá skupinka rozrostla na takové množství lidí, jaké jsme tu naposledy vídali možná v listopadových dnech roku 1989. Dlouhý průvod se pak vydal městem vzhůru k Panské skále.


Kulturní program a zábavu vystřídalo vystoupení jednotlivých účastníků, kteří znovu zdůraznili, že v žádném případě nikomu nejde o odmítnutí jakýchkoliv služeb pro turisty v tomto místě. Mělo by však dnes již být naprostou samozřejmostí, aby cokoliv, co tu má vzniknout, respektovalo doslova subtilní rozměry Panské skály, přírodní charakter nejen její, ale i okolí a celou zdejší atmosféru, zdejšího genia loci. Vždyť nejvíce turistů sem stále přichází pěšky či přijíždí na kolech. Odpočívají tu, a je-li pěkné počasí, posedávají v trávě, užívají zdejšího klidu. Přírodní památka je přitahuje taková, jaká je. Kdyby se měla změnit na nezajímavý a snadno přehlédnutelný doplněk jakéhosi asfaltobetonového kempu, tito lidé už sem nepřijdou. A sotva lze čekat, že je nahradí velké množství motorizovaných návštěvníků. Vždyť ani v ten pátek nebylo stávající parkovišťátko zaplněno a místní potvrdili, že ani jindy to není jiné. Nehledě na to, že zdejší dosti drsné klimatické podmínky rozhodně nejsou na nějaké dlouhé kempování.


I když si přítomní mohli na místě prohlédnout jak územní plán Kamenického Šenova se zákresem parkoviště, tak i samotný jeho projekt, teprve vizualizace v terénu v plné „kráse“ ukázala přepjatost nápadu, naprostou nepřiměřenost rozměrů stavby. Když se lidé rozestoupili po obvodu vytyčeném pomocí kolíků a motouzu, začal jsem přemýšlet, jestli by se tak jednolitá parkovací plocha srovnatelné velikosti našla alespoň v okresním městě – snad u velkých supermarketů, které by to tu brzy začalo připomínat. A to si ještě nutno přimyslet odbočovací pruh z hlavní silnice, ten také notně ukousne z travnaté plochy, objekty toalet, kiosků a dalšího vybavení. Zmizí také stromy a památkově chráněná kaplička, která celý prostor dotváří a činí ho jedinečným.


Lidé v okolí Panské skály vydrželi i přes dosti chladné počasí celé dvě hodiny a teprve pak se začali zvolna rozcházet. Nevím, jestli se tam byl podívat i někdo z radničních zastánců projektu. Pokud ano, myslím, že měl více než vážný důvod k zamyšlení. Osobně bych zaváhal, i kdybych byl stokrát přesvědčen, že ten projekt je dobrý. A já o tom přesvědčen nejsem. Po pátku ještě méně než dříve.


-----------------------------


Fotografie z demostrace si můžete prohlédnout zde.


Tiskovou zprávu, kterou v souvislosti s peticí vydal starosta Kamenického Šenova, si můžete přečíst zde.

Nahoru