Nebezpečné náklady na silnicích nás opravdu ohrožují

Archiv
Verze pro tisk |

Starostové obcí Novoborska mají plné právo žádat, aby byli informováni o přepravě nebezpečných nákladů po silnicích regionu. Vždyť už došlo k tolika nehodám a dokonce k únikům nebezpečných látek, že je s podivem, že se to dosud obešlo bez obětí. A zdá se, že počet závažných havárií stále roste. Jen za poslední zhruba dva, tři týdny došlo nejméně ke dvěma. Ve druhé polovině dubna havaroval na dálnici D8 kamión převážející chemický odpad. Rozborem unikajících chemikálií bylo zjištěno, že jde o životu nebezpečnou, jedovatou a ve vyšších koncentracích výbušnou látku, a to zcela jinou, než měl řidič napsáno v dokladech!


Hned 2. května došlo k dalšímu podobnému incidentu na hraničním přechodu Cínovec. Likvidace havárie zablokovala mezinárodní silnici na mnoho hodin. Ale ani náš okres nebyl něčeho podobného ušetřen. Před několika málo roky havaroval vůz s nebezpečným nákladem v prostoru Nové Huti. Tehdy jen zázrakem a díky pohotovosti a profesionalitě záchranářů nedošlo k vyhubení všeho živého v širém okolí.

Bohužel, mnozí přepravci a jejich zákazníci si vykládají svobodu jako naprostou volnost dělat si, co jim právě vyhovuje, zcela bez ohledu na to, že tím ohrožují ostatní. Nerozpakují se dokonce ani lhát a podvádět. Pokud jim to budeme trpět, dojde dříve nebo později k neštěstí. Přesná informovanost je prvním krokem, následovat by ale měly i další. Především zpřísnění pravidel pro přepravu uvedených nákladů a stanovení výrazně tvrdších postihů za jakékoliv jejich porušení. V tom bychom měli starosty ve svém vlastním zájmu podpořit. A také apelovat na vedení Libereckého kraje, pro jehož iniciativu (včetně zákonodárné) se tu otevírá široké pole.

Je také otázka, zda je nutno vozit nebezpečné náklady po přetížených silnicích. Víme, zda řidiči příslušných vozidel jsou vůbec instruováni o povaze látek, které vozí, a o tom, jak si počínat v případě nějaké mimořádné události? A i kdyby instruováni byli, je to dostatečná záruka? Když víme, že dnes po našich silnicích jezdí doslova kdekdo, že porušování dopravních předpisů je spíše pravidlem než výjimkou a že slušný řidič nemá často proti silničním pirátům žádnou šanci?

Za této situace by stálo za úvahu, zda raději nedopravovat nebezpečné náklady po železnici. Ty jsou na rozdíl od silnic ke škodě nás všech pro nákladní dopravu málo využívány, rozhodně na nich není žádná tlačenice. Jejich využití se tak nabízí zcela logicky. Navíc, strojvůdci jsou profesionálové, mezi něž se sítem přísných zkoušek jen tak někdo nedostane. A kdyby se i dostal, brzy skončí, protože sankce i za zdánlivě nepatrné porušení předpisů jsou na železnici nekompromisní a tvrdé.

Jistěže by takové řešení asi vyžadovalo změnu řady předpisů a norem, ale přineslo by zároveň výrazné zvýšení ochrany lidského zdraví a životů. A to snad za trochu námahy stojí.

Nahoru