Lidé čtěte!

Verze pro tisk |

Lidé čtěte, hlavně před tím, než podepíšete jakoukoliv smlouvu.

Do spotřebitelského informačního centra (SIC) Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) v Liberci, kde funguje poradna pro spotřebitele, chodí 50 % spotřebitelů, kteří by zde nemuseli hledat pomoc, pokud by si před podepsáním smlouvy, objednávky nebo podobného dokumentu pečlivě přečetli podmínky, kterými je plnění podmíněno.

 

Nejčastěji se vyskytují případy, kdy vás při nevyžádaném podomním prodeji u vás doma prodejce požádá o potvrzení nebo zaškrtnutí věty v objednávce, kde se uvádí, že jste prodejce k návštěvě pozvali. Požadavek zdůvodní např. přáním svého zaměstnavatele. Pravým důvodem bývá neumožnit zákazníkovi v zákonné 14- denní lhůtě od smlouvy odstoupit při nezvaném podomním obchodování.

  Při předváděcích akcích, spojených s prodejem, konaných mimo prostory obvyklé k podnikání má zákazník právo od smlouvy do 14- dní bez udání důvodu odstoupit – toto poučení by mělo být uvedeno i v textu smlouvy. Na toto odstoupení má zákazník právo bez jakékoliv smluvní pokuty, i když některé firmy ve smlouvě tyto pokuty uvádějí. Nezapomeňte se podívat i na rubovou stranu smlouvy, mohou tam být uvedeny další smluvní podmínky.

 Celostránkové obchodní podmínky psané tím nejdrobnějším písmem nejsou záživnou četbou. Dočtete-li se v nich, že nezaplatíte-li v den dokončení práce doplatek ceny díla, udělujete zhotoviteli právo, aby mohl překonat všechny překážky, které by mu bránily v demontáži a odvozu předmětu smlouvy – zámky dveří, mříže, závory apod. Určitě zaváháte, když takovou smlouvu podepíšete.

 Od července byla obnovena činnost SIC na pobočce ADRA Česká Lípa v ul. Čs. Armády 1578, kde bude moci veřejnost přijít řešit své problémy každé první úterý v měsíci od 12. do 14. hod, tzn. 3. srpna.  Zájemci se mohou předem objednávat na tel. č. 485 148 356 v pondělí od 14. do 17. hod nebo ve středu od 14. do 17. hod. Sdružení obrany spotřebitelů nabízí také poradenské služby na placené lince 900 080 808 ve všední den  od 8. do 17. hod (8 Kč/min), a nebo v internetové poradně na adrese: www.spotrebitele.info/poradna.

 Ing. Antonín Seidl

                                                                           Spotřebitelské  infocentrum

                                                                            SOS Liberec

Nahoru