Zázraky na počkání od čtvrtka v českolipském muzeu

Verze pro tisk |

ZÁZRAKY NA POČKÁNÍ/ Irena Trefilová a Vladimír Kiseljov
Galerie Jídelna od 5. 4. - 16. 6. 2019
vernisáž ve čtvrtek 4. 4. v 17. 00 hodin

Společnou myšlenkou výstavy obou autorů je vnitřní svět, duše, energie a naděje.

IRENA TREFILOVÁ
Vystudovala malbu na Střední umělecko-průmyslové škole v Praze u Karla Těšínského a později u Ludmily Jiřincové. Její díla jsou projevem bohaté emocionality, barevné harmonie odkazují k hudebnímu cítění, které se projevuje rytmickými strukturami obrazů, stejně jako nanášením barev malířskými špachtlemi. Malby vyzařují živelnou energii, také proto jsou využívány v psychoterapeutických centrech (Praha, Curych).
Irena Trefilová úspěšně vystavovala doma i v zahraničních galeriích jako například v Káhiře a Casablance. Její obrazy jsou zastoupeny v mnoha soukromých sbírkách, několik vlastní
např. také marocký princ.
Irena Trefilová je také lékařskou ilustrátorkou, její kresby jsou součástí mnoha odborných publikací. Je rovněž autorkou ilustrací učebnicové řady Fyziologie 3. lékařské fakulty.

VLADIMÍR KISELJOV
Vladimír Kiseljov uspořádal dosud přes 90 samostatných výstav. Patří mezi ně i účast na Mezinárodním Bienále současného umění ve Florencii v roce 2009, výstavy obrazů v Berlíně, Bayreuthu, Edinburghu, Vídni, Kodani, Mnichově, Štrasburku, Lipsku, Zadaru, Praze aj. Realizoval 10 rozměrných nástěnných maleb, z nichž největší vznikla v roce 2015 v podchodu vlakového nádraží v Tišnově na ploše 600 m2 a je provázená neustále znějící hudbou. Další jsou v Edinburghu, Casablance, Florencii aj. V roce 2015 se svou tvorbou zúčastnil i oficiálního programu Pražského Quadriennale.
Kiseljovovy obrazy vyjadřují synestetické vnímání světa a propojují všechny smysly. Zhmotňuje a propojuje v díle hudbu, barvy, filosofický význam, pohyb, prostor a čas. Jeho tvorba je prožitá, autentická přímá vnitřní cesta, přetvořená do uměleckého díla. Vladimír Kiseljov je také presidentem Spolku Richarda Wagnera Brno. V roce 2018 byl vyznamenán cenou „Goldene W“ za svou uměleckou a vědeckou činnost spojenou s dílem Richarda Wagnera. Stalo se tak na mezinárodním kongrese Richard-Wagner-Verband International v Innsbrucku. Tuto cenu obdrželo zatím jen 5 lidí na světě, všichni ze západní Evropy a ve věku nad 60 let.
 

alt
Nahoru