Vlastivědné muzeum a galerie v Č.Lípě v soutěži Gloria musaealis

Verze pro tisk |

Ministerstvo kultury, Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., a Český výbor ICOM, z. s. vyhlásilo 1. ledna 2018 další ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis. Do soutěže se mohou hlásit muzea, jejichž výstava využila sbírku muzejní povahy, trvala minimálně jeden měsíc, byla zpřístupněna veřejnosti od 1. ledna 2018 do 28. února 2019.

Hlavními kategoriemi soutěže jsou Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku, Muzejní počin roku; zvláštní kategorií je Cena Českého výboru ICOM. Součástí je také soutěž Muzeum roku vycházející z hodnocení návštěvníků muzeí a galerií.

V letošním roce se do kategorie Muzejní výstava roku dostalo i Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě svoji výstavou „100 let“. Výstava si klade za cíl zachytit proměňující se vztah obyvatel Českolipska k československé a české státnosti v průběhu uplynulého století. Stejně akcentovanou linií jsou proměny česko-německých vztahů, které rovněž měly v uplynulém století velmi dramatický vývoj, otiskující se v dějinách i současnosti regionu. 

„Rádi bychom touto výstavou oslavili letošní sté výročí založení Československé republiky a zároveň prezentovali naše muzeum a obětavou činnost všech kolegů, kteří se na tomto velkém projektu podíleli,“ řekl ředitel Muzea a galerie v České Lípě Zdeněk Vitáček. 

Cílem celé soutěže je zvýšit prestiž muzejních institucí, ukázat jejich snahu o zachování kulturního dědictví i pro další generace. Je také snahou o větší medializaci těchto institucí.
„Výstava Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě „100 let“ je skvěle připravená, a to nejen z hlediska obsahu, ale také způsobem prezentace. Návštěvníka vtáhne do děje a nepustí ho až do samého konce. Chci poděkovat kolegům z muzea za práci, kterou na výstavě na výstavě odvedli, a budu držet palce, aby nominaci proměnili v ocenění,“ říká Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.
 

Nahoru