T. Cidlina: Slavíme 100 let útvaru, který se výročí nedočkal

Verze pro tisk |

Ve vlastivědném muzeu v České Lípě můžete již od května zhlédnout unikátní výstavu nazvanou 100 let, která se hlásí k oslavám letošního stého výročí založení Československé republiky. Autoři výstavy, kurátor Tomáš Cidlina a grafik Pavel Kraus, nám však ukazují, jak se zásadní milníky státu zrcadlily v našem regionu a nabízejí tak rozsáhlou, leč zábavnou výstavu, při které vám bude mnohdy běhat mráz po zádech.

Jak je pohlíženo na 100 let republiky na výstavě 100 let ve VMG ČL?
Snažili jsme se co nejvíce odklonit od patosu spojeného s podobnými výročími. Chtěli jsme být věcní, popisní a maximálně upřímní, možná až sebekritičtí. V letošním roce se slaví 100 let státního útvaru, který se svého výročí nedočkal a rozpadl se již před čtvrt stoletím. Už proto nám šlo spíše o reflexi než o oslavování. Vybrali jsme proto 25 klíčových témat, v nichž se nějak zrcadlí vztah Českolipanů k československé a české státnosti a ve kterých se události celorepublikové nějak odráží v našem regionu.

Jaké zásadní momenty vidíte ve 100 letech s vazbou k našemu městu a regionu?
Je jich mnoho, vznik republiky, který si v České Lípě v roce 1918 přál opravdu málokdo, hospodářská konjunktura vystřídaná hospodářskou krizí 30. let, Mnichov 1938, odsun původního německy hovořícího obyvatelstva, budování socialistické společnosti, okupace v roce 1968, těžba uranu a s ní spojená devastace krajiny a demografická revoluce. To vše byly události, které i Českou Lípu a její ráz od základů poznamenávaly a měnily.

Vy sami o výstavě hovoříte jako o něčem, co může vyvolat silné emoce. Co konkrétně dle vás právě ony silné emoce na výstavě vyvolává?
Ta emotivnost je dána plastičností některých částí výstavy, jako je replika řopíku navozující krizi z roku 1938, kufry coby odsunové rekvizity či pouliční transparenty z roku 1968. Silné emoce jsou zde přítomné už proto, že výstava řeší poměrně živé problematiky, na které má každý trochu jiný názor nebo i vzpomínky, a tím pádem si je sám pro sebe jinak interpretuje.

Výstavu by měl vidět snad každý, komu nejsou docela lhostejné moderní dějiny regionu.

Jsou součástí expozice nějaké unikátní exponáty?
Asi tam každý najde něco. Pro fanoušky militarií můžou být zajímavé části výstroje a výzbroje československé armády z doby mnichovské krize, pozornost přitáhnou i militaria z druhé světové války. Na výstavě je také překrásné sklo ilustrující renesanci československého sklářského designu 60. let. Řadě Českolipanů povědomé rekvizity nabízí uranová část výstavy. Já bych chtěl nad to vše ještě upozornit na sbírku politických plakátů, které lemují celý běh výstavy. Unikátní je rukou lidového malíře vyvedený komiks s tématem kolektivizace.

Pro koho je výstava koncipována? Co má výstava veřejnosti ukázat?
Jedním z možných résumé výstavy je nevyřčený apel k upřímnosti k sobě samotným. Výstava má nabádat k sebereflexi a vidět by ji měl snad každý, komu nejsou docela lhostejné moderní dějiny regionu. Budu rád, když sem zavítají také školy s vyučujícími dějepisu. Pro tyto skupiny jsme schopni domluvit i komentované prohlídky.

100 let, 11. 5. – 17. 11. 2018, ambit VMG ČL

 

alt
alt
alt
Nahoru