Střípky z dějin Českolipska

Verze pro tisk |

Z kaleidoskopu dějin 20. století je název výstavy, kterou si můžete do 29. září prohlédnout ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě. V ní se ohlédneme za minulostí, prolistujeme se stránkami dějin našeho města a okolí.

Na jedné z nejstarších fotografií České Lípy, zachycené z Hůrky, poznáváme stavby, domy a ulice, které se dochovaly, a také zákoutí, která už neexistují. Byla zbouraná katovna, Wedrichova kartounka, domy barvířů v bývalé Růžové ulici i jejich hostinec U hnědé kypy, který stál na okraji dnešní ulice Čs. Armády a Smetanova nábřeží. Regulací Ploučnice v letech 1910-1916 zmizelo několik klidných zákoutí, která se dochovala na kolorovaných pohlednicích, např. můstek pod klášterní zahradou nebo klášter a pod ním protékající řeka. 

Dnes zapomenutou kapitolou našeho města jsou dvě zahradnictví. To první se nacházelo na dnešním parkovišti pod nemocnicí, to druhé bylo u starobince, o které se starali jeho obyvatelé. Z hradu Lipý, jehož odstřel byl zdokumentován, zbyly pouze trosky. 

Duchovním a vzdělávacím centrem se stal augustiniánský klášter s ambitem, kaplí a loretou, vzácnou stavbou, kterých se v Česku zachovalo pouhých čtyřicet devět. Ta českolipská, založená v roce 1699, je vzácný klenot města a je zajímavá sousoším umístěným na břevně (které bývá ve většině loret prázdné). Gymnázium v klášteře, založené před 170 lety, navštěvovali nadaní žáci čeští, němečtí i židé z různých míst severních Čech. Jak dokázali psát německy a latinsky krasopisem vidíme na ukázkách. 

Chloubou města se stal park, založený v roce 1875 nově vzniklým okrašlovacím spolkem. Byl zvláštní svou velikostí a rozmanitostí. Nechyběly v něm pomníky, hudební pavilón, jezírko. Stal se vítaným odpočinkovým místem. 

Dějiny 20. století jsou poznamenané dvěma válečnými konflikty. Tomu druhému předcházel neklidný rok 1938, který se významně dotkl i Českolipska. Dokladů, pohlednic i fotografií je v archivu i muzeu ukryto bezpočet. Několik z nich, které nám atmosféru rozjitřené doby přiblíží, si můžeme na výstavě prohlédnout, např. pamětní pohlednici oslavující příchod nacistů, cestovní pasy. 

Tak jako se v kaleidoskopu přeskupují barevné střípky do obrazců, tak i na této výstavě můžeme vidět směs různých dějinných událostí našeho regionu, která vytvoří obrazec věcí spolu souvisejících. Střípky dějin, často zastřené nostalgií, nebývají vždy příjemné. Důležité je umět je bez příkras pojmenovat a poučit se z nich.
 

alt
alt
alt
alt
alt
alt
Nahoru