Počátek normalizace na Českolipsku

Verze pro tisk |

Před padesáti lety, 16. ledna 1969, se upálil vysokoškolský student Jan Palach. Citlivý mladý muž se nedokázal smířit s okupací své země a rozhodl se svým činem vyburcovat Čechy a Slováky z odevzdanosti a se stále zřetelnějším smířením se se stavem, který nastal.

Bouřlivý rok 1968 dával Čechům a Slovákům naději na spravedlivější společnost, která jim umožní cestovat, svobodně se vyjadřovat, poukázat na chyby a přehmaty padesátých let (a vyrovnat se s nimi) a také naději na zlepšení hospodářství země, které naplní prázdné obchody a umožní jim koupit si nedostatkové spotřební zboží. Mladá generace komunistů věřila, že by Komunistickou stranu dokázala reformovat a zajistit lepší a svobodnější život i v podmínkách plánovaného hospodářství. Jejich otevřené poukazování na chyby a nedostatky a jejich dravé požadavky vyvolaly ve společnosti euforii a zájem o společenské dění. Jen skalní komunisté poznali nebezpečí a slábnoucí vedoucí úlohu ve straně.

Na Českolipsku funkcionáři přiznali, že tento region byl dosud opomíjený a zaznělo i varování před devastací krajiny z důvodu začínající těžby uranu. Došlo i na sesazování těch nejméně oblíbených. Ve Vagónce byl odvolán František Židlický, tvrdý a neoblíbený stalinista, a měl být odvolán i Vilém Nový, poslanec za náš region.

Českolipané se o okupaci dozvěděli většinou z rozhlasu. Ten středeční den se práce zastavila, na pracovištích se debatovalo, někteří do ní vůbec nešli. Sledovali zprávy, vycházeli do ulic, snažili se zorientovat. Brzy se na fasádách budov, ohradách a plotech objevily protestní nápisy a mizely orientační tabule. V ulici Československé armády se usadila jednotka Sovětské armády se 77 vojáky. Do vojenského prostoru Ralsko se stáhla těžká technika Sovětské armády, která jej dokonale zdevastovala, a usadili se zde důstojníci se svými rodinami a vojáci.

Počáteční šok, vztek a bezmoc vystřídalo přesvědčení, že vojsko odejde, pokud se situace znormalizuje. Skalní komunisté, do té doby spíše v ústraní (neboť byli navyklí poslouchat pokyny shora), se chopili příležitosti. Vilém Nový přednesl 11. ledna 1969 v mimoňském kině na veřejné stranické schůzi projev, který vyvolal nevoli u reformních komunistů. Jeho druhé vystoupení přesáhlo svým významem hranice okresu. V hotelu Merkur se 20. února 1969 konalo setkání poslanců s voliči. Projev Viléma Nového byl lživý a ostudný. Odsoudil v něm Palachův čin (nebyl jediný, hodně lidí s protestem sebeupálením nesouhlasilo) a navíc rozvinul teorii upálení studeným ohněm, který hoří, ale nepálí.

A byl i konkrétní: ze smrti Jana Palacha obvinil Vladimíra Škutinu, Pavla Kohouta, Lubomíra Holečka, Emila Zátopka a Luďka Pachmana, kteří podle něj celou akci špatně připravili. Projev Viléma Nového byl pro většinu účastníků nepřijatelný, ostře a hlasitě protestovali. Razantnost protestu jej překvapila. Ukřivděně si ve stranickém týdeníku Tribuna postěžoval na „viníky organizované hysterie“, kteří mu nedovolili říct svoje názory. Dohra se konala i na březnovém plenárním zasedání KSČ: část členů jeho projev a nařčení odsoudila, část jej podpořila. Vystoupení Viléma Nového pobouřilo mladé komunisty z Vagónky, kteří v čele s Petrem Jaklem odvážně uspořádali 17. března veřejnou besedu, na kterou pozvali nařčené „organizátory“ Palachova činu. Ti to rezolutně odmítli. 

Posledními projevy proti okupaci byly spontánní oslavy vítězství československých hokejistů nad sovětskými. Nastupující normalizace začala nedůstojnými prověrkami členů KSČ. Ty první proběhly na podzim roku 1969. Členové při nich buď prošli, nebo jim bylo pozastaveno členství a nejhůře dopadli ti, kteří byli vyloučeni. Čekala je zlá doba. V lepším případě byli přeřazení na místa hůře placená, většinou ale byli propuštěni a jakoukoliv práci hledali těžko. Jejich děti nemohly studovat, rodiny se dostávaly do ekonomických problémů. Mnozí při této představě raději přiznali, že byli „pomýlení“. Při pokračujících prověrkách v roce 1970 už moc šancí neměli, ty už byly připravené. Členové komisí dopředu věděli, kteří straníci (i nestraníci, neboť i ti museli k prověrkám) projdou a které čeká doba ústrků jich i jejich rodin. 

Do Vagónky se vrátil soudruh Židlický, poslancem za českolipský okres zůstal Vilém Nový. Ralskem se projíždělo přes závoru a nesmělo se zastavit, ve městech na Českolipsku jsme vídali důstojníky a za nimi kráčející vojenské sluhy, a nákladní auta odvážející zboží z místních jatek, dřevařských závodů a dalších. Čechům a Slovákům byly od počátku 70. let vnucované postoje sepsány do brožury Poučení z krizového vývoje, která se stala učebnicí pro studenty a pracujícím byla předčítána na stranických aktivech. Podle ní se na události roku 1968, okupaci, upálení Jana Palacha i slovo normalizace mělo definitivně zapomenout. Samotné slovo by mělo být chápáno jako uvedení věcí chaotických do řádu a pořádku. My jej chápeme jako období abnormality a zní nám spíše ironicky.

alt
alt
alt
Nahoru

Komentáře

Re: Počátek normalizace na Českolipsku

Dobře.
Jsem velice zvědav, jestli se se zde z pera stejné autorky objeví podobný článek přibližně za měsíc. Článek, který se zamyslí nad situací českých zemí, českého státu, českého národa před 80 lety.
Jestli budou stejně popsány činy tehdejších obyvatel České Lípy i s podobně časově širokým rozprostřením "úvah".

František Chot

Nahoru

Re: Počátek normalizace na Českolipsku

Osvědčený způsob komunistů, jak odvracet pozornost od svých zločinů. Ale třeba něco o druhé republice vyjde. Třeba o situaci židovských obyvatel.

Nahoru

Re: Počátek normalizace na Českolipsku

Je to přínos do historie "Kdo je kdo". Alespoň pro nás imigranty Českolipska. Nevím, ale F.CH. senior to neměl jednoduché v oněch letech. Jedno ale vím, že KSČ je zevnitř nereformovatelná. Že i normální strany přicházejí a odcházejí, pokud nejsou schopné vnitřní sebereformy. A tak to je správné.

Nahoru

Re: Počátek normalizace na Českolipsku

Moje články reagují na činnost Vlastivědného spolku Českolipska, jeho přednášky, vlastivědné procházky, výlety. Týkají-li se přímo regionu, posílám je ke zveřejnění i na i-noviny. Téma německé okupace a situace židovských obyvatel v našem městě je jistě i pro spolek zajímavé. Jenom nechápu, proč by po článku o normalizaci měl následovat článek o německé okupaci, ta souvislost mi uniká.

Nahoru

Re: Počátek normalizace na Českolipsku

Máte pravdu. Nakonec, proč by členku vlastivědného spolku Českolipska měla zajímat nacistická okupace ČSR, kdy byla skutečně a bezprostředně ohrožena fyzická existence českého národa, že?! Byť si na tragédii židovských občanů (nejen) Českolipska můžeme udělat určitý "obrázek" pravděpodobných konců.
Mnoho krásných výletů, vlastivědných procházek a úspěšných přednášek přeji.

Nahoru

Re: Počátek normalizace na Českolipsku

Já se více "těším" na článek o 25.únoru z pera Vašeho či jiného "zarytého" soudruha. I tímto milníkem našich společných dějin byla, cituji volně Vaše slova: "skutečně a bezprostředně ohrožena na 50 let fyzická existence některých osob českého národa". Tony Mestek
P.S. Pane Tejnoro, opravdu jsou vnitřně nereformovatelní.

Nahoru

Re: Počátek normalizace na Českolipsku

Hezký úhybný manévr, pane učiteli!
A hned protiútok oklikou, správně, správně ...
Jenom pokus o srovnání německé nacistické okupace s jakoukoliv jinou etapou dějin naší země je ..., no nebudu vulgární.
A co má vztah o nacistické okupaci společného s "reformovaností" to víte snad jen Vy.

Nahoru

Re: Počátek normalizace na Českolipsku

Vy mně tak dobře znáte, že víte co mně zajímá? S Váma diskutivat nemá smysl, je to ztráta času.

Nahoru

Re: Počátek normalizace na Českolipsku

Hmm, teď jste mě dostala - já Vás skutečně neznám. Ale o tom snad moje poznámka nebyla?!
Samozřejmě diskutujte (nebo ne) s kým chcete.

Nahoru

Re: Počátek normalizace na Českolipsku

https://www.facebook.com/ctjihozapad/videos/848813015321937/UzpfSTE0MDc2ODE2ODg6MTAyMTg3ODQzNDE2MjU0NDk/ domnívám se, že čísla nadhodnocená nejsou, až na těch posledních 15 mil. Pár miliónů v cenzuru a jiné zprávy v Právu nevěřilo.

Nahoru

Re: Počátek normalizace na Českolipsku

Hmmm, Vy ale stále utíkáte od mojí prvotní, základní a zásadní otázky: Jak vzpomeneme 80. výročí okupace českých zemí nacistickým Německem?!
Jak si připomeneme a uctíme 350 000 jejích obětí? Z toho 270 000 Židů, kteří měli podle plánů nacistů úplně zmizet z povrchu zemského?!
Obávám se , pane učiteli, že proti těmto číslům, těmto faktům, Vámi odkazované video neobstojí. I kdyby bylo 100% pravdivé a kdyby si ho člověk pouštěl několikrát denně.
Dovolím si Vám jen ještě připomenout, že KSČM vznikla (byla zaregistrována) 28. listopadu 1990.

Nahoru

Re: Počátek "normalizace" na Českolipsku

Hm... "Osvědčený způsob komunistů, jak odvracet pozornost od svých zločinů" = úplně přesné (a vy v USA zase utiskujete/pronásledujete černochy)!?

TADY by čtenář čekal případné doplnění regionálních detailů a historek, s. Chot jistě zná některé soudruhy pamětníky?

O newspeakové diskreditaci pojmu "normalizace" na věčné časy v našich končinách, o KSČM = pokračovatelce bojových tradic KSČ nelze pochybovat.

S 15. březnem 39 snad nemáme žádný problém, směl se přece připomínat i za totáče.

PS: "Chyby a přehmaty padesátých let" (Husákovy "chyby a omyly"), to je taky newspeakové zkreslení - byly to přece ZLOČINY a chladně naplánované JUSTIČNÍ VRAŽDY. Pamatuju si, jak byla společnost otřesena, když se o nich zjara 68 začalo otevřeně mluvit a psát!

Nahoru

Re: Počátek "normalizace" na Českolipsku

:-))))

Nahoru

Re: Počátek normalizace na Českolipsku

Dovolím si Vám jen ještě připomenout, že KSČM vznikla (byla zaregistrována) 28. listopadu 1990. .o))))
To je jako kdyby 1.1.1946 vznikla strana NSWDAP a s tou předtím neměli nic společného.
Nationalsozialistische West Deutsche Arbeiterpartei.

Nahoru

Re: Počátek normalizace na Českolipsku

:-))))

Nahoru

Re: Počátek normalizace na Českolipsku

díky za přirovnání, trefnější to ani nemohlo být. "pančel" Tony

Nahoru