Muzeum nabízí bezplatný vzdělávací program

Verze pro tisk |

Ve středu 27. ledna 2016 v 16:00 hod. bude v přednáškovém sále hlavní budovy muzea zahájen „Historicko-antropologický seminář 2016“.

Bezplatný vzdělávací program v rozsahu 29 lekcí (do konce května 2016), s možností terénních exkurzí, je určen všem zájemcům o archeologii, historické vědy a památkovou péči bez věkového omezení. Přednášky jsou zvláště vhodné pro studenty vyšších ročníků gymnázií, odborných škol, pedagogy, též pro pracovníky kulturních a informačních center či začínající badatele.

Seminář se snaží vystupovat jako mezičlánek mezi střední školou a univerzitou, nabízí též pomoc při přípravě na přijímací zkoušky a uvedení do vědecké práce. Pravidelní posluchači získávají doklad o absolvování programu.

Lektorský tým tvoří 10 specialistů z 5 odborných pracovišť.

Pro Historicko-antropologický seminář 2016 je připraveno 6 výukových kurzů:

• Úvod do archeologie pravěku
• Archeologie raného středověku
• Československo v rozdělené Evropě – osmdesátá léta
(cyklus přednášek s dokumentárním svědectvím a souhrnem k regionu Českolipska)
• Dokumentace, průzkumy a restaurování v památkové péči
• Umění a kultura antiky: Řekové, Etruskové a Římané – zakladatelé moderní Evropy
• Archaelogia Africa II (od pravěku k islámu na území původní římské Afriky a Egypta)

Lektoři: Petr Jenč – VMG ČL (vedoucí semináře; archeologické kurzy, Afrika), Ladislav Smejkal – VMG ČL (kurz Československo v rozdělené Evropě), Bc. Věra Hávová – VMG ČL (archeologické kurzy), Martin Trefný, Ph.D. – Univerzita Hradec Králové / Podřipské muzeum Roudnice nad Labem (kurz Umění a kultura antiky, doba železná), Vladimír Peša, Ph.D. – VMG ČL (archeologické kurzy), Mgr. Filip Krásný – Muzeum Mladoboleslavska (pravěké a středověké metalické depoty), Mgr. Ivan Peřina – Národní památkový ústav ú.o.p. Liberec (dokumentace památek a stavebně historický průzkum), Ing. Martin Dvořák – Praha (moderní technologie v péči o památky, Afrika - české výzkumy v Egyptě a Súdánu), ak. mal. Dominika Machačová – Praha (restaurování v památkové péči), Mgr. Martin Barus – Biskupství litoměřické / VMG ČL (prusko-rakouská válka 1866 v historických a archeologických pramenech)

Přednášky budou probíhat 1-2× týdně, v úterý a čtvrtek od 15:45/15:50 do 18:00 hod. v přednáškovém sále (Velké klubovně) ve 2. poschodí hlavní budovy muzea. Před přednáškou nebo během přestávky možno využít rychlovarné konvice a nádobí v kuchyňce Klubovny. Posluchači svůj příchod nahlašují na vrátnici.

Realizace programu je podmíněna minimální účastí 25 stálých posluchačů. Před úvodní přednáškou budou jednotlivé kurzy podrobněji představeny a proběhne zápis zájemců.

Těšíme se na Vás ve středu 27. 1.! 

Termíny nejbližších přednášek: út 2. 2., čt 4. 2., út 9. 2.

Nahoru