Malé archeologické putování Českou Lípou

Verze pro tisk |

Pracovníci Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě Vás srdečně zvou tuto sobotu – 21. října – na "Malé archeologické putování Českou Lípou", které se uskuteční v rámci Mezinárodního dne archeologie.

Svátek archeologie byl poprvé slaven v USA v roce 2011, rychle však pronikl do zahraničí a v roce 2013 už jej slavilo přes 70 tisíc lidí v různých zemích světa. Od roku 2014 se každoročně koná i v České republice. Každoročně třetí sobotu v říjnu různé archeologické organizace napříč celým světem nabízejí archeologický program a aktivity návštěvníkům všeho věku a všech zájmů.

Komentované exkurze po stopách nejzajímavějších archeologických výzkumů v historických částech České Lípy proběhnou v 10:00, 13:00 a 15:00 hod., se zahájením i zakončením před Archeologickým muzeem – Šatlavou. Okruh městem o délce 2.5 km bude mít 12 zastavení, časově by exkurze neměla překročit 2 hodiny. Archeologickou procházku doporučujeme spojit s prohlídkou muzea, kde bude mimo jiné promítán 3D model možné podoby České Lípy v pozdním středověku.

Archeologické muzeum – Šatlava: prohlídka expozic s průvodci i odpoledním překvapením (českolipský malíř v proměně staletí). Návštěvníci se také mohou těšit na promítání virtuálního 3D modelu pozdně středověké České Lípy vypracovaného na základě dosavadních poznatků archeologického, historického a stavebně-historického bádání.

Hlavní budova (Klášter): za exponátem měsíce "Mincovní poklady archeologů" s možností prohlídky stálých expozic s archeologickou tematikou (Pravěké osídlení Českolipska, Archeologie středověku na Českolipsku, Starověký Egypt a Českolipsko).

Volnou jednorázovou vstupenku obdrží zájemci (pouze) na pobočce Archeologické muzeum – Šatlava.

 Otevírací doba: 9:00-12:00 a 13:00-17:00 hod.

Archeologické muzeum bude otevřeno v čase 9:00-12:00 a 13:00-17:00 hodin.

Program je vhodný i pro rodiny s dětmi. Vstup zdarma.

Další informace naleznete na webu Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě: http://www.muzeumcl.cz 

Nahoru