Kulaté výročí vzniku vlastivědného spolku Excursions-Club

Verze pro tisk |

V letošním roce probíhají oslavy významných událostí, které se staly v letech končících osmičkou. Tou nejvýznamnější je stoleté výročí ukončení Velké války a vznik Československého státu, které upozaďuje ostatní kulatá ale ne tolik významná výročí. Přesto i ony si zaslouží připomenutí.

Před 140 lety byl založen – pro náš region tak významný – vlastivědný spolek Nordböhmischer Excursions-Club. Několika akcemi, které běží už od začátku roku, je připomíná Vlastivědný spolek Českolipska.

Myšlenka přátel, které pojil zájem o poznávací výlety na místa spojená s historií regionu a poznávání přírodních krás, se postupně vykrystalizovala a dozrála v létě roku 1877. Po výletě na zříceninu Ostrý v Benešově nad Ploučnicí sepsali pánové Karl Lauermann, Amand Paudler, Rudolf Walda a dr. Eduard Kreibich v restauraci Klügel sedm bodů programu výletního spolku. 

V dubnu 2018, kdy už byla veřejnost se záměrem založit výletní a vlastivědný spolek seznámena, a kdy už byl rozpracovaný program a vymyšlen název, se v hostinci Údolí Josafat konala ustavující schůze. Chvíle to byla slavnostní, zdůrazněná účastí hejtmana G. Müllera a českolipského purkmistra JUDr. Josefa Schönfelda a osmdesáti zájemci, budoucími členy spolku.

Začala se rozvíjet činnost spolku, jehož program byl na svou dobu velmi moderní a ambiciózní. Členové rádi chodili nebo jezdili na poznávací výlety, navštěvovali přednášky, četli spolkový čtvrtletník (který vycházel nepřetržitě 61 let), nosili různé předměty do sbírek spolku (které se staly základními kameny později vzniklých muzeí). 

Hned zkraje byl plněn pátý bod programu, který zněl: „Bude vydána kniha o podniknutých výletech“. A opravdu, z prvních deseti výletů, které se uskutečnily v roce 1878, vznikly reportáže, které vyšly v místních novinách a v roce 1880 i knižně. 

Tato publikace inspirovala před třemi lety historika Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě Ladislava Smejkala k sestavení výstavy, kterou mohli zájemci vidět na konci roku 1915 v Maštálkově síni. V letošním roce ji autor společně s Michalem Panáčkem (stavebním historikem a členem spolku) přepracoval do podoby, kterou si můžete prohlédnout na venkovní výstavě na náměstí Dr. Edvarda Beneše (mezi obchodními domy Andy a Banco). Na ni se dozvíte, kam se naši předkové vydali – pěšky, vlakem (i jinými prostředky, kterými se už dnes nejezdí), kdo je přivítal a provázel. Zjistíte, že navštěvovali místa, kam i my rádi chodíme a také místa, která už zanikla. Na výstavě jsou úryvky z původních reportáží, dobové kresby, pohlednice a fotografie – pro srovnání doplněné snímky ze současnosti.

Druhá část venkovní výstavy zobrazuje historickou fotografii, která zachycuje členy výboru Nordböhmischen Excursions-Clubu v roce 1897. O sedmnácti slovutných pánech se dozvíme jejich jména, odkud pocházeli, jak byli spjati s naším městem a spolkem. Je mezi nimi i ten nejvýznamnější, Anton Amand Paudler. Stál u zrodu spolku, 27 let byl výkonným redaktorem spolkového čtvrtletníku, členem augustiniánského řádu v místním klášteře, oblíbeným profesorem na zdejším gymnáziu, básníkem. 

Některé jeho básně byly i zhudebněné. Na vernisáži venkovní výstavy, která se uskutečnila 10. října, jsme měli vzácnou příležitost poslechnout si jeho báseň Frühlings-Nähe (Blízkost jara) z roku 1888, zhudebněnou Johanem Haudeckem, kterou zahrál Jan Ševčík a zazpíval Jaroslav Kovacs ze ZUŠ Česká Lípa.

Výstava potrvá do 3. prosince.

alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
Nahoru