Krajiny a kompozice na fotografiích Miloslava Sovadiny

Verze pro tisk |

V Maštálkově síni Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě probíhají každoročně výstavy, připomínající významná regionální výročí a osobnosti. Začátkem letošního roku oslavil sedmdesáté narozeniny archivář a vlastivědný pracovník Miloslav Sovadina, který zde, i když Českolipsko není jeho rodištěm a deset let již tady nežije, zanechal hluboké stopy.

Brněnský rodák Miloslav Sovadina přijel do našeho města poprvé v roce 1969, aby ve zdejším archivu svým spolužákem absolvoval povinnou studentskou praxi. Byl mile překvapen pracovním prostředím této instituce a přístupem paní ředitelky Marie Vojtíškové, která v sobě nezapřela pedagogické vlohy a snažila se studenty naučit co nejvíce. Zaujala jej také zdejší krajina se zajímavými památkami. Velmi rád přijal nabídku pracovat po ukončení filozofické fakulty dnešní Masarykovy univerzity v Brně ve zdejším archivu. Ihned po studiích, v červenci roku 1972, se do České Lípy přestěhoval.

Archivních fondy zpracovával na vysoké úrovni a informace nalezené v písemných pramenech nenechával ukryté v archivních depozitářích. Napsal mnoho odborných článků, které publikoval v různých periodikách, v regionálním sborníku Bezděz i v Časopisu Matice moravské nebo Sborníku archivních prací. Jako samostatné publikace vydal Dějiny českolipského archivu a Dějiny správy na Českolipsku 1848–1990. Pozornost věnoval také práci bibliografické. Od roku 2000 začal zpracovávat jako pomůcku místním badatelům Bibliografii historicko-vlastivědné literatury okresu Česká Lípa, kterou dosud každoročně vydává zdejší okresní archiv, kromě toho sestavil bibliografii okresních novin Českolipský nástup nebo bibliografii prvních dvaceti svazků sborníku Bezděz.

V letech 1973-1975 psal kroniku obce Stvolínky. Stál u zrodu sborníku Bezděz a Vlastivědného spolku Českolipska. Českolipsko se mu stalo druhým domovem. Nadchla jej nejen jeho bohatá historie, kterou se snažil ve svých článcích přiblížit veřejnosti, ale také krása zdejší krajiny a památek. Tu zachytil na fotografiích. Výstava v Maštálkově síni je průřezem jeho dosavadní tvorby. Na černobílých i barevných snímcích jsou zachyceny momentky z Českolipska, které milovník našeho regionu snadno pozná (Bezděz, Panská skála) a zvláštnosti zdejší krajiny (kamenné moře pod Klíčem). Na procházkách vidí detaily, které mnohým unikají (houby na stromech, zasněžený úvoz). Dokázal zachytit kouzlo zdejší krajiny při západu slunce, v mlžném oparu, při slunci vysvítajícím mezi oblaky na zasněženou louku s vyšlapanou cestou. 

Miloslav Sovadina rád poznává i jiné země. Oblíbil si Skandinávii, Francii, navštívil Alpy, Dolomity a nevyhýbal se ani pobytům u moře. Jeho fotografie vyvolávají emoce, jak je patrné z některých názvů: Ráno u jezera Stryn, Pastorální idylka.

Je všímavý a fotografuje i věci, které se nám nelíbí, ale on jim dokáže vtisknout osobní kouzlo: pověšené prádlo na balkónech, opuštěné sídliště, odhozená černá fólie naplněná vodou. Má fantazii: starý stožár s dráty mu připomíná pavouka, kmen stromu tanečnici.

Hlavním tématem, jeho snímků je příroda. Výjimečně přejde přes čáru z reality do abstrakce (Civilizace, Pustina) nebo si vypomůže technikou (Pod podloubím, Ulička). Ale příroda, to je neomezený inspirační zdroj a bezpočet variací, a ty provází jeho tvorbu od prvních fotografických pokusů.

Vystavené fotografie prozrazují dobrého pozorovatele obdařeného uměleckým nadáním a láskou ke krajině. Tím Miloslav Sovadina bezesporu je. Výstavu si ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě můžete prohlédnout do 9. června.

alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
Nahoru

Komentáře

Re: Krajiny a kompozice na fotografiích Miloslava Sovadiny

Po shlédnutí výstavy si můžete vyslechnout i přednášku Miloslava Sovadiny v městské knihovně. V úterý 23. dubna od 17.00 JINDŘICH Z LIPÉ A ČESKÁ LÍPA.

Nahoru