Univerzita třetího věku pokračuje

Verze pro tisk |

Po již dvou proběhlých kurzech (Astronomie a Etika) bude 29. září 2014 otevřen další kurz „Život a dílo Michelangela Buonarroti“.

Zájemci se mohou předem ohlásit osobně nebo e-mailem v Městské knihovně Mimoň (knihovna@mestomimon.cz), případně přijít přímo na zahajovací přednášku do Městského muzea.

Osnova kurzu:
◦Umělcovo mládí, školení a rané dílo
◦Nejslavnější socha na světě a sochařovo dílo po roce 1500
◦Náhrobek papeže Julia II. della Rovere
◦Malby v Sixtinské kapli
◦Nová sakristie
◦Sochařovo pozdní dílo a křesťanská reformace
 
Přednášky probíhají 1× za 14 dní v pondělí v 9.30 hod. v konzultačním středisku Městské muzeum Mimoň. Senioři si na závěr kurzu sami zvolí další společné studijní téma. Jde tedy o kolektivní domluvu. Cena aktuálního kurzu je 300 Kč.

Samotný kurz probíhá tak, že účastníci společně zhlédnou ve zvolené místnosti každých 14 dní natočené přednášky. Po každé přednášce následuje vypracování kolektivního testu k ověření pochopení celého výkladu. Nejasnosti či doplňující otázky lze prostřednictvím e-mailové komunikace v prostředí UV3V portálu zaslat lektorovi, který do předem stanoveného termínu zašle odpovědi (e-mail: jakesova@mestomimon.cz).
Časový prostor následujících 14 dnů může každý buď samostatně (nebo ve skupinkách) využít k samostudiu v libovolném čase, pouze v závislosti na chuti studovat a podle technických možností. Pokud má účastník problém s ovládáním počítače nebo možností přístupu k němu, konzultační středisko nabídne možnost konzultací. Pokud je pro seniora vyhovující tištěná podoba přednášky, může studovat z připraveného textu (sylabu).
Své znalosti si senior může ověřit v samostatně vypracovaném (generovaném) testu. Po jeho zpracování si správnost svých odpovědí může ihned ověřit. S výsledkem svého testu je seznámen jen on sám.
 
Kdo může studovat:
Osoby se statutem důchodce
Invalidní důchodce bez rozdílu věku
Osoby kategorie 50+ (nezaměstnaní) 

Podmínky pro úspěšné absolvování semestru
Povinně:
účast na společných přednáškách – podpis prezenční listiny (omluva možná 2×, nutno samostatného doplnění přednášky)
minimálně jednou samostatně vypracovaný test z každé přednášky – počet vypracování testů je neomezený
samostatně vypracovaný závěrečný test – jen jedna možnost vypracování závěrečného testu

Nepovinně:
vypracování eseje na dané studované téma
účast na Závěrečném semináři – promoci

Ukončení semestru
Po splnění daných studijních podmínek pro úspěšné absolvování semestru proběhne pro všechny seniorské studenty Závěrečný seminář, na kterém senioři obdrží Pamětní list o absolvování daného semestru. (Pokud se nedostaví žádný zástupce střediska, Pamětní listy jsou odeslány poštou.)

Promoce
Vzdělávací cyklus „Svět okolo nás“ obsahuje 6 absolvovaných semestrů, které se mohou realizovat nezávisle na čase. Předpokládaná doba studia 3 let se může podle situace seniora (lázně, zdravotní, rodinné problémy) libovolně prodloužit, neboť senior nemusí absolvovat celé studium v časové návaznosti; libovolné semestry může vynechat a ke studiu se opět kdykoliv vrátit.
Pokud senior absolvuje 6 semestrů, je pozván na slavnostní promoci do auly ČZU v Praze, kde obdrží „Osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku“. Následně může pokračovat v novém výukovém cyklu. 

Pokud vás nabídka zaujala, přihlášku najdete zde.

Nahoru