10. výročí od povodní

Městská knihovna v září

Verze pro tisk |

Českolipská městská knihovna se zapojila do programu Dnů Evropského dědictví, které jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí.

V České Republice probíhají Dny evropského dědictví od 12. do 20. září
a celkový program v celostátním měřítku i další podrobnosti můžete shlédnout na webu Sdružení historických sídel Čech, Moravy. Českolipský program připravil úsek památkové péče městského úřadu ve spolupráci s městskou knihovnou a KD Crystal.


Úterý 15. září 2009 od 17,00 hod
STANE SE JEŠTĚD PAMÁTKOU  UNESCO?
V rámci programu Dnů evropského dědictví přednáší Mgr. Jiří Křížek,
odborný pracovník Národního památkového ústavu,
územního odborného pracoviště v Liberci.
čítárna městské knihovny

Sobota 19. září 2009 od 16,00 hod
DROBNÉ PAMÁTKY SEVERNÍCH ČECH
V rámci programu Dnů evropského dědictví přednáší Miroslav Pröller,
předseda stejnojmenného občanského sdružení, které se věnuje dokumentaci, obnově i údržbě drobných sakrálních památek na Českolipsku.
čítárna městské knihovny

Čtvrtek 24. září  2009 od 9,30 hod
OD KŘEMÍLKA  A VOCHOMŮRKY NOVÉ KNÍŽKY DO POSTÝLKY
dopoledne pro maminky s dětmi do 4 let
pobočka Špičák, ul. Červeného kříže

Úterý 29. září  2009 od 17,00 hod
ING. ZDENĚK  ŠINDLAUER - UŽ DLOUHO NEJEL  ŽÁDNEJ  VLAK
Beseda s další osobností, která svůj  celoživotní zájem, obdiv a volný čas věnuje železniční dopravě, zejména  dějinám regionálních drah, lokálních tratí, kouzlu lokomotiv a vlaků, které známe většinou jen z obrázků a dobových fotografií … 
Prezentace publikační činnosti Ing. Zdeňka Šindlauera      
Další setkání v rámci volného cyklu  „Regionální autoři se představují“             
čítárna městské knihovny nám. T.G. Masaryka

Každé úterý od 9,30 hod
CVIČÍME V KAŽDÉM VĚKU
cvičení s hudbou a v sedě (!) pro každého,
vhodné nejen pro seniory
pobočka Špičák, ul. Červeného kříže (zdarma)

PROMĚNY  DROBNÝCH  PAMÁTEK  KOLEM  NÁS
výstava fotografií o činnosti  občanského sdružení drobné památky severních Čech (minigalerie v chodbě)

TECHNICKÉ PAMÁTKY Českolipska
výstava Národního památkového ústavu, detašovaného pracoviště v Liberci

 

Nahoru