Městská knihovna v lednu

Verze pro tisk |

S novým kalendářním roce dochází v knihovně k pravidelné přeregistraci čtenářů, proto nezapomeňte při první letošní návštěvě uhradit registrační poplatek, jinak si totiž nelze z knihovny nic vypůjčit.

Novinkou ve výpůjčním systému knihovny je zasílání tzv. předupomínek, tj. upozornění, že se blíží konec výpůjční lhůty a pokud čtenář knihy nevrátí nebo neprodlouží, hrozí upomínka.
Jinak pro leden i měsíce následující připravuje městská knihovna opět doprovodný program přednášek, autorských setkání, zábavných pořadů pro děti i mládež, nadále bude pokračovat cyklus "Regionální autoři se představují..."a již nyní se připravuje bohatý program pro významné kulturní výročí roku 2010 - 200. výročí narození Karla Hynka Máchy.

Úterý 12. ledna 2010 od 17,00 hod
IZRAEL OČIMA PŘEKLADATELE  BIBLE
Michal Krchňák, překladatel Českého studijního překladu Bible, a jeho vyprávění o Izraeli z doby Starého zákona doprovázené fotografiemi.
Po skončení ochutnávka z židovské kuchyně.
čítárna městské knihovny

Úterý 19. ledna 2010 od 17,00 hod         
WIKIPEDIE: MOHU JÍ VĚŘIT? MOHU JÍ POMOCI?
Ing. Pavel Hrdlička za společnost Wikimedia CZ
přiblíží historii a fungování Wikipedie, kdo do ní přispívá, jak funguje tvorba nových článků a jejich průběžné úpravy a opravy. Praktické  rady a postupy při editaci.
čítárna městské knihovny

Čtvrtek 21. ledna  2010 od 9,30 hod
POVÍDÁM, POVÍDÁM POHÁDKU…
dopoledne pro maminky s dětmi do 4 let
pobočka Špičák, ul. Červeného kříže

Čtvrtek 21. ledna 2010  od 16,00 hod
MÁME RÁDI ZVÍŘATA aneb CHOVATELSKÁ PORADNA
Jak pečovat o své domácí mazlíčky, zdravotní problémy zvířat, výživa a prevence v chovech, zajímavosti, literatura, setkání s odborníky. Cyklus pravidelných setkání s různou tématikou ve spolupráci s Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě
TENTOKRÁT :  POTKAN  LABORATORNÍ
Zveme kluky, holky, dospěláky -  všechny zvířecí kamarády
oddělení dětské literatury, nám.T.G.Masaryka

Úterý 26. ledna  2010 od 17,00 hod
Marta Knauerová, Vladimír Štěpánský, Atila Vörös : ČAROVNÉ BYLINKY
O vzniku netradičně pojaté knihy, ručně vázané po vzoru starých herbářů. Beseda s projekcí snímků.
Další setkání v rámci volného cyklu  „Regionální autoři se představují“             
čítárna městské knihovny nám. T.G. Masaryka

Každé úterý od 12,30 hod
CVIČÍME V KAŽDÉM VĚKU
cvičení s hudbou a v sedě (!) pro každého,
vhodné nejen pro seniory
pobočka Špičák, ul. Červeného kříže (zdarma)

ČAROVNÉ BYLINKY
výstava (minigalerie v chodbě)

Nahoru