Knižní tipy LEDEN

Verze pro tisk |

Vánoční knižní šílenství je za námi, ale nejen beletrií se živí knihomolové. Přinášíme další novinky nakladatelského domu GRADA, tentokrát zaměřené na odbornou a populárně naučnou literaturu.

Začátek roku bývá spojen s daněmi a tradičně vychází aktualizovaná literatura z této oblasti, proto je tento díl seriálu právě zaměřen na daně a návody, jak na ně. Začneme však tentokrát literaturou o architektuře a vše dnes zakončíme jednou deskovou hrou pro milovníky historie a svérázného komiksového humoru.

Architektura olympijských her
Vinas Martin

Kniha je pozoruhodným exkurzem do historie architektury a technologie olympijských staveb, přičemž novodobé olympijské hry pojednává o poznání obsáhleji. Neobvyklou problematiku olympijské architektury ovšem autor knihy uvádí do širokých souvislostí, představuje ji z hlediska dopadů na ekonomiku, společnost i životní prostředí. Nabízí také možné perspektivy a výhledy do budoucnosti.
Vydalo Nakladatelství GRADA, 2017

Cabin Porn – Chaty na konci světa
Klein Zach

Útočiště, úkryt před světem, klid- aj takto si mnohý z nás představují domov. A právě to je hlavní myšlenka publikace Cabin Porn. Kniha dokumentuje příběhy 200 chat, srubů a přístřešků, postavených z materiálů nalezených v jejich bezprostředním okolí. Deseti z nich je věnován obsáhlejší materiál, jak textový, tak obrazový. Publikace přináší inspirace pro všechny, kdo se chtějí vracet do lůna přírody. „Každý z nás v sobě nosí představu domova, který čeká jenom na to, až ho postavíme.“
Vydalo Nakladatelství GRADA, 2017

Daňové zákony 2018
Úplná znění platná k 1.1.2018
Marková Hana

Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů k 1. 1. 2018 včetně všech čísel. Vydání souboru daňových zákonů vždy reaguje na přijaté významné změny zákonů, které se dotýkají velkého počtu osob. V úvodu publikace je soustředěn stručně komentovaný přehled novelizací, které jsou účinné od počátku roku 2018 a tvoří pro čtenáře významnou pomůcku pro sledování změn, ke kterým dochází v daňové oblasti. Mezi přednosti souboru patří nejen vyznačení novelizovaného textu odlišným typem písma, ale i to, že před textem zákona jsou zařazeny odborné komentáře pracovníků, kteří se v různé míře podílejí na přípravě zařazených zákonů a jejich změn.
Vydalo Nakladatelství GRADA, 2017

DPH 2018- zákon s přehledy
Dušek Jiří

V patnáctém vydání praktické, osvědčené publikace autor na 157 přehledných schématech názorně "zobrazuje" zákon o DPH. Úplné znění platné k 1. 1. 2018 je tak ojedinělým způsobem doplněno o přehledy paragrafů zákona, čímž získáváte neocenitelného pomocníka. Názorné přehledy obsahují např.: kontrolní hlášení, kompletní přehledy druhů a úprav odpočtů, podmínky ručení za nezaplacenou daň, opravy DPH a další. V příloze jsou uvedeny formuláře k DPH a např. seznam základních sazeb v EU včetně struktury DIČ a seznam elektronicky poskytovaných služeb.
Vydalo Nakladatelství GRADA, 2018

Daňové a nedaňové náklady 2018
Hnátek Miloslav, Zámek David

Problematika daňových a nedaňových nákladů je každým podnikatelským subjektem pečlivě sledována, a proto je táto publikace určena podnikatelům, účetním podnikatelských subjektů a dalším odborným pracovníkům v oblasti daně. Autor v něj zpracovává problematiku správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů s cílem co nejvyššího zisku. Publikace je koncipována heslovitě podle jednotlivých dílčích okruhů zpracovávané problematiky. Obsahuje tak většinu důležitých oblastí, se kterými se mohou poplatníci setkat.
Vydalo Nakladatelství GRADA, 2018

Zcela legální daňové triky 2018
Hnátek Miloslav

Existuje řada technik a chytrých postupů jak prozíravým konáním, avšak v rámci zákonů, snížit svoje daňové zatížení. Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob, než je jejich zákonnou povinností. Publikace je zpracována jako daňový rádce pro podnikatele, svobodná povolání či pronajímatele. Je určena také zaměstnancům, seniorům, studentům a dále všem, kteří se zajímají o správné, ale optimální zdanění svých příjmů.
Vydalo Nakladatelství GRADA, 2018

Opráski sčeskí historje – karetní hra
Karedňí hra, kerá změňila ďejini

Jaz, Paška Ondřej, Vábra David, Kolek Lukáš
Karetní hra s motivy postav a událostí oblíbeného komixu Opráski sčeskí historje opravdu zahýbá dějinami, protože ve hře bojuješ o události z české historie. V ruce máš postavy, které vykládáš do svého týmu a nejsilnější z týmů vyhrává. Pozor, karty v ruce rychle docházejí, dobře zvaž, kdy jít do boje a kdy radši šetřit síly!
V krabičce máš karty událostí a karty postav. Karty událostí jsou ty, o které hráči v herním kole bojují. Vždy je na stole vyložena pouze jedna. Ten, kdo získá tři události vyhrává celou hru. Každá událost má schopnost, která platí pouze ve chvíli, kdy se o ni hraje. Kartami postav hráč v herním kole bojuje o kartu události. Drží je v ruce a vykládá na stůl. Hru vyhrává hráč, který jako první získá tři karty událostí.
Vydalo Nakladatelství GRADA, 2017


Od nakladatelského domu GRADA vychází také literatura pod značkami BAMBOOK, COSMOPOLIS a ALFERIA. A nezapomeňte, že můžete všechny knížky od Grady a dalších mnoha nakladatelů číst v elektronické formě bez omezení v on-line knihovně BOOKPORT na www.bookport.cz .
 

Nahoru