Lípa Musica nabídne v roce 2018 nový koncertní cyklus

Verze pro tisk |

16. ročník MHF Lípa Musica je v plném proudu, ale již nyní organizátoři odhalují nové plány pro rok 2018. Jejím založení nového komorního koncertní cyklu, který naváže na dlouholetou tradici Kruhu přátel hudby, který před několika lety v České Lípě zanikl. Od ledna do června tak českolipský kulturní život obohatí nová koncertní řada nazvaná Komorní cyklus MHF Lípa Musica, která navíc nabídne i zajímavý přesah. Ve spolupráci s Vlastivědným spolkem Českolipska bude každý koncert věnován připomenutí významné historické osobnosti, která měla zásadní význam pro město Česká Lípa a jeho okolí. Předprodej vstupenek na tyto koncerty bude zahájen 27. listopadu 2017.


„Již dlouho cítím dluh a zároveň potřebu přinést našemu festivalovému publiku koncertní řadu, která by umožnila kontakt s kvalitní komorní hudbou i v době, kdy se festival připravuje. Naše nová komorní řada přichází, aby Vás provedla šesti koncerty od zimy do začátku léta a zaplnila tak pomyslné prázdno. Mám obrovskou radost, že k tomuto propojení dojde ještě mnohem sofistikovaněji než jen prostřednictvím hudby. Nový komorní cyklus totiž spojí každý koncert s významnou osobností, která žila, tvořila či nějak ovlivnila naše město, Českou Lípu. Těšme se tedy společně na koncerty, které nás povedou časem od dob renesance až po 20. století. Je mi ctí představit Vám ve spolupráci s Vlastivědným spolkem Českolipska nový komorní koncertní cyklus,“ říká Martin Prokeš, ředitel MHF Lípa Musica.

Mezinárodní hudební festival Lípa Musica připravuje novou koncertní řadu mimo svůj tradiční festivalový program. V jejím rámci bude uvedeno od zimy do začátku léta (23. 1. – 19. 6. 2018) šestero komorních koncertů s názvem Komorní cyklus MHF Lípa Musica. Leitmotivem připravovaného koncertního cyklu by mohlo být heslo Lípa Musica České Lípě. Všech šest hudebních zastavení bude totiž hostit místo, odkud festival pochází, tedy Česká Lípa. Konkrétně se bude většina akcí konat v místním Centru textilního tisku, které se ukázalo být po několika zprodukovaných koncertech uplynulých ročníků festivalu ideálním místem pro hudební produkce a setkávání komorního rázu.

Důvodů, proč tuto koncertní řadu produkovat, je několik, ale všechny mají souvislost s Českou Lípou a s lokálním patriotismem, který má Lípa Musica ve svém programu dlouhodobě. V prvé řadě cítí festival potřebu a závazek vůči svému českolipskému publiku, které nechce nechat až do podzimu v očekávání další festivalové sezóny. Tento krok je logický i v souvislosti s navázáním na činnost českolipského Kruhu přátel hudby, který v minulosti obdobné cykly pořádal a svým způsobem byl institucí, jež pomocí klasické hudby vynikající úrovně kultivovala českolipské posluchačstvo v letech před Lípou Musicou.

Hudba je zde prostředkem setkávání, ale celý podnik je motivován sofistikovanou cestou ještě se starší městskou kulturní institucí, a sice spolkem Nordböhmischer Exkursions-Club. Ten byl založen roku 1878 a v roce 2018 tak uplyne od jeho založení 140 let. Tento klub v minulosti sdružoval regionální vlastivědné badatele a lokální patrioty a literáty. Členové klubu pořádali exkurze, přednášky, angažovali se v místním školství a společně vydávali až do začátku 2. světové války časopis Mitteilungen des Nordböhmischen Exkursions Clubs, kde byly uveřejňovány zprávy o místních vlastivědných reáliích, historii, národopisu, literatuře i přírodních vědách.

Již před druhou světovou válkou a krátce též po ní na práci místních německých patriotů navazovali čeští vlastivědní badatelé, kteří v kraji založili Český muzejní spolek pro kraj Českolipský a později České muzeum. Svým způsobem lze za nástupnickou organizaci Exkursions klubu považovat Vlastivědný spolek Českolipska. Ten se proto rozhodl pečovat o odkaz někdejších vnikajících osobností České Lípy tím, že připomene během jednotlivých koncertů jejich práci a angažmá pro své město. Zapomenutým osobám, jež milovaly zdejší kraj, se tak dostane vzpomínky, která bude mít malebné hudební pozadí. Každý koncert z plánovaného cyklu bude zároveň uctěním jednotlivých osobností českolipské minulosti a připomenutím stopy, jež na svém městě zanechali.

Program:

23/1/19h, Centrum textilního tisku, Česká Lípa
Kalabis Quintet (Zuzana Bandúrová – flétna, Jarmila Vávrová – hoboj, Anna Sysová – klarinet, Denisa Beňovská – fagot, Adéla Triebeneklová – lesní roh)
Rejcha | Haas | Arnold
Regionální osobností, jíž je toto první hudební setkání příštího roku věnováno, je Bohumil Kinský (1898-1987). Tento učitel a později ředitel měšťanské školy přišel do České Lípy v roce 1924. Angažoval se jako muzejní pracovník, fotograf a autor turistických průvodců. Nadšený badatel stál u založení pobočky Klubu československých turistů, Českého muzejního spolku pro kraj českolipský a poté i Českého muzea.

20/2/19h, Centrum textilního tisku, Česká Lípa
Purgatio
KCHUN
: Martin Prokeš & Marek Šulc – zpěv, Jiří Dvořák – mluvené slovo (ze záznamu), Rudolf Živec – videoart, Atila Vöros – kresba světlem
Středověká a renesanční inspirace Dantovou Božskou komedií ve zpěvech, mluveném slovu a video artu
Tematicky se k této světelné a obrazové výpravě koncertu hodí připomenutí odkazu Wilhelma Horna (1809-1891), jenž byl jedním z čelných průkopníků a propagátorů fotografie ve střední Evropě a byl dokonce vydavatelem prvního fotografického časopisu na světě nazvaného Photographisches Journal. Svůj první fotoateliér si českolipský rodák otevřel v Praze již v roce 1841 a zobrazovací metodou daguerrotypie zde pořídil stovky portrétů. Ke konci života se vrátil do České Lípy a i zde ve svém ateliéru v dnes neexistujícím domě na rohu ulic Děčínské a Pod Holým vrchem pokračoval ve fotografování.

20/3/19h, Centrum textilního tisku, Česká Lípa
Zemlinského kvarteto
(František Souček, Petr Střížek – housle, Petr Holman – viola, Vladimír Fortin – violoncello)
Mozart | Dvořák
Večer věnovaný hudebním autoritám Mozartovi a Dvořákovi regionálně zaštiťuje osobnost Franze Mohaupta (1854-1916), který byl místním hudebním skladatelem a pedagogem, jenž získával hudební vzdělání mimo jiné u Antonína Dvořáka, u nějž studoval kompozici. V České Lípě Franz Mohaupt vedl Mužský pěvecký sbor, který se často věnoval jeho vlastní písňové tvorbě. Složil ale také četná klavírní a orchestrální díla a několik oper.

24/4/19h, Centrum textilního tisku, Česká Lípa
Musica Florea & Improvizace (pra)zdroj hudebního umění

Michna | Purcell | Finger | Cavalli | Falconieri ad.
Patronem z minulosti města Česká Lípa se pro tento koncert stane osoba Josefa Mauritia Elbela (1730-1798), jenž po studiích na českolipském gymnáziu vstoupil do cisterciáckého řádu a později byl zvolen opatem kláštera v Oseku. Především díky jeho přínosu a zájmu o vzdělanost vděčil osecký klášter za to, že nebyl zrušen v rámci josefínských reforem.

22/5/19h, Centrum textilního tisku, Česká Lípa
Lukáš Sommer
– kytara
autorské skladby
Tento koncert je věnován postavě Johanna Nepomuka Willomitzera (1818-1886), který byl knězem, učitelem a historikem a svůj badatelský život zasvětil dějinám České Lípy. Po dlouhá léta byl ředitelem hlavní školy a dívčí měšťanské školy a podporoval místní kulturní život. Dodnes jsou ceněny jeho historické práce o českolipských kostelech.

19/6/19h, městský park, Česká Lípa (v případě nepříznivého počasí v kostele Církve československé husitské)
MAJÁLES, toť jest Máj a Les

:II:RITORNELLO:II: & Michael Pospíšil - zpěv, šalmaj, flétny, loutny a barokní kytara
Folklorní soubor Barunka & Martina Pavlasová tančí, jančí, křepčí
Koncert se koná v parku už proto, že je zde při této příležitosti naplánováno znovuodhalení pomníku Eduardu Steffenovi (1839-1893), který byl výtvarným umělcem, jenž se silně otiskl na vzhledu města Česká Lípa v druhé polovině 19. století. Eduard Steffen se jako člen okrašlovacího spolku mimo jiné zasadil o založení městského parku, zalesnění Holého vrchu či postavení rozhledny na Špičáku.

Vstupenky:
220,– Kč / jednotlivé koncerty, 19. 6. vstup zdarma
900,– Kč / abonmá na celý cyklus
Předprodej vstupenek probíhá od 27. 11. 2017 ve festivalové kanceláři MHF Lípa Musica (Žižkova 528/6, Česká Lípa) a na www.lipamusica.cz.

Pořadatelem cyklu bude společnost Bohemorum, s.r.o.
Více informací na http://lipamusica.cz/cs/komorni-cyklus-kph

  

alt
alt
alt
alt
alt
alt
Nahoru