10. výročí od povodní

Lípa Musica dětem

Verze pro tisk |

Dne 6.10. 2011 se v kostele Narození Panny Marie v České Lípě konal v rámci festivalu Lípa Musica jeden z mnoha koncertů, tentokrát s příhodným názvem “Lípa Musica dětem, region představuje své interprety”. Na koncertu se totiž představili začínající i zkušení mladí muzikanti především ze ZUŠ Česká Lípa.

Koncert zahájil slavnostní fanfárou žesťový soubor. O jeho kvalitě svědčí i fakt, že v roce 2010 získal druhou cenu v krajském kole Národní soutěže ZUŠ. Jako druhý bod programu zazpíval dětský pěvecký sbor Korálky. Děti ve věku pěti až devíti let nastudovaly zejména moderní písně určené pro jejich věkovou kategorii, které však svým neobvyklým melodickým zpracováním dozajista zaujaly i dospělé posluchače. Dále následoval přehled menších i větších hudebních těles a souborů: dechová tria, i z jiných koncertů ZUŠ známé kytarové trio, pěvecké duo ověnčené vítězstvím v krajském kole Národní soutěže ZUŠ a stříbrným pásmem ze Soutěžní přehlídky Mládí a Bohuslav Martinů v Poličce. Druhá část programu přinesla zpestření v podobě houslového kvarteta, v roce 2010 oceněném 3.místem v krajském kole Národní soutěže ZUŠ. Jako ukázku síly a intenzity hudebního prožitku z poslechu jejich performace cituji jednu z posluchaček, která po zaznění posledního tahu smyčce jen spontánně vydechla: „Krása”. Po houslovém kvartetu se divákům představilo vokální trio Unisono složené z bývalých žákyň paní Pavly Šimkové.

Koncert zakončil tradičně skvělý výkon Českolipského dětského sboru Petra Nováka. Sbor za 17 let své existence nasbíral zkušenosti na koncertech nejen v České republice a Evropě, získal již nespočet cen i ocenění a nahrál několik CD.

Celkově vzato bych i s několikadenním časovým odstupem (a tudíž již bez vlivu počáteční euforie) jako posluchačka koncert stále hodnotila jako zdařilý. Kostelům s jejich jedinečnou akustikou hudební akce zkrátka sluší. A pevně věřím, že podobně povedených koncertů bude v kulturním programu našeho města více, a to i v prostředí zcela světském. Díky patří všem žákům a především všem učitelům, kteří se na programu i na jeho přípravě podíleli.

E-Lištička(žákyně ZUŠ Česká Lípa)

Nahoru