10. výročí od povodní

Lípa dříve a dnes 3. (Restaurant Herzog von Reichstadt - Hostinec Vévoda ze Zákup)

Verze pro tisk |

Zaujal nás amatérský projekt Jiřího Kratochvíla s názvem Böhmisch Leipa. Jednou za měsíc můžete nyní i na stránkách i-novin porovnávat historický vývoj vám známých míst v České Lípě.

Budova byla postavena roku 1826 přímo k účelu pohostinskému, spolu se zahradou, kuželnou, velkým sálem a dalšími náležitostmi. Hostinec dostal podle majitele Christopha Kockerta název Bei Schaffer Christel (U šafáře Christela). V roce 1836 majitel žádal o povolení k rozšíření hostince, pro jeho velkou oblibu, a následně také tak bylo provedeno. Význam hostince ještě stoupl s výstavbou nové silnice do Zákup v letech 1838 - 1840. V té době hostinec změnil své jméno, které dostal po Napoleonovu synovi, Napoleonu Františku Josefovi Karlu Bonapartovi, nazývanému také Orlík, který nosil titul vévoda Zákupský a zemřel 22. července 1832. Jméno se uvádělo nejenom jak je v nadpisu, ale nejprve ve tvaru Zum Herzog von Reichstadt (U vévody ze Zákup). Prestiž hostince posílila i výstava uměleckých předmětů uspořádaná 3. října 1840 za účasti arcivévody Františka Karla, pozdějšího císaře. Po povýšení města České Lípy na krajské v roce 1849 byl zdejší sál využíván pro konání porotních soudů. Městu zůstaly některé pravomoce, i když již krajským městem nebylo, proto zde byl roku 1873 souzen pro pět tiskových přestupků novinář Jakub Arbes, za něž dostal 13 měsíců. Ty si odseděl v dnešní škole v Moskevské ulici, tehdejší budově krajského soudu s věznicí. Soud mu totiž zamítl žádost, aby si mohl trest odsedět v Praze. Tuto událost připomínala bronzová deska z roku 1959, která se stala počátkem 90. let obětí recyklátorů, i když byla později ve sběrně nalezena a odkoupena městem zpět.

 

Zdejší sál a hostinec byl velice využívaným místem a konala se zde velká řada společenských a spolkových událostí. Od roku 1908 tu měl svou spolkovou místnost pěvecký a tělocvičný spolek Vorwärts (Vpřed). V pavilonu zahrady pořádal svá cvičení místní Sokol a 21. dubna 1907 zde pořádal i své první veřejné vystoupení. V roce 1926 byl hostinec i se sálem zmodernizován a znovuotevřen 17. června toho roku. Od roku 1949 budova patřila n.p. ČKD, pozdějšímu Narexu, který zde měl svůj závodní klub Jakuba Arbesa. V lidové mluvě se však udrželo pojmenování U vévody podnes.


Za první světové války zde byla ubytována první setnina a také zde byly umístěny vojenské kanceláře. Zde ubytovaní vojáci se v roce 1918 vzbouřili pro nedostatek proviantu, ale vzpoura byla potlačena a vojáci potrestáni tělesnými tresty a vězněním v terezínské pevnosti. Ze snímků je také patrné, že v době pořízení dobového snímku byl přední vchod do budovy v jiných místech, než je dnes. Také ještě doplním, že před budovou býval mezi rameny řeky ostrov, na kterém bylo zahradnictví zásobující město svými výpěstky i po roce 1945. Za zahradnictvím na hlavní řece bývala také výstavní plovárna.


Empírová budova hostince před rokem 1915:


 

Dnešní pohled přes parkoviště dne 29.4.2007:

 

Stránky autora naleznete zde.

Nahoru