Symbolický drážďanský epilog

Verze pro tisk |

Úplně poslední večer 16. ročníku MHF Lípa Musica se uskutečnil v neděli 12. listopadu v drážďanské katedrále Nejsvětější trojice, známém Hofkirche. Slavnostní festivalový epilog byl spojen s Dny česko-německé kultury pořádanými Nadací Most/Brücke za podpory Generálního konzulátu v Drážďanech se konal za účasti významných hostů z řad saské vlády včetně jejího premiéra, diplomatických a obchodních kruhů. Zaplněná katedrála se stala svědky česko-německé děkovné bohoslužby celebrované společně biskupem litoměřickým Mons. Janem Baxantem a emeritním biskupem drážďansko-míšenským Mons. Joachimem Reineltem. Druhou polovinu večera naplnila duchovní hudba ve výtečném podání souboru Schola Gregoriana Pragensis, který je bytostně spjat s festivalem Lípa Musica od jeho počátku, za doprovodu varhaníka Jaroslava Tůmy. Výtěžek koncertu ve výši 20.578,- Kč byl věnován na podporu aktivit Nadačního fondu Ozvěna, který podporuje sluchově handicapované děti, mladistvé a jejich rodiny. Výtěžek bude použit do nadačního jmění fondu a během roku z něj fond bude poskytovat příspěvky na základě přijatých žádostí.

Symbolický večer nazvaný Dialogy o přátelství přinesl dialog duchovní i hudební. Duchovní v rovině česko-německé bohoslužby, hudební v rovině dialogu gregoriánského chorálu s hudbou 20. století, ale i v rovině jazyka, který nezná bariér a promlouvá ke všem lidským bytostem bez ohledu na národnost. Skutečnost, že si festival za svůj již před lety vzal boj za kultivaci a rozvoj česko-německých vztahů, potvrdil letos i rozšířením počtu německých lokalit a prezentací německých umělců u nás a.českých v Sasku. Dialogy o přátelství spojily nejen Lípu Musicu s festivalem Dny česko-německé kultury, ale i české a německé návštěvníky, kteří se setkali v místě, jež samo zůstává symbolickým mementem historických událostí. Kéž se bohulibou misi kultivace a prohloubení pochopení a vzájemného respektu mezi našimi národy podaří budovat takovýmito projekty i nadále bez ohledu na jakékoli okolnosti, pohnutky a překážky...

alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
Nahoru