Sjaella: Máme společnou duši!

Verze pro tisk |

Dalším z řady německých hostí bude na sedmnáctém festivalovém ročníku ženský vokální ansámbl Sjaella. Lípa Musica se tímto projektem opět částečně vrací ke kořenům, do doby, kdy v ohnisku její dramaturgie byla hudba duchovní a vokální. Jednotná i individuální, lehká i svérázná, přesná i svobodná – to je mnohotvárnost, která je tolik přiléhavá k ženské duši a činí i soubor Sjaella (v překladu duše) a jeho zvuk zcela výjimečným. Šest zpěvaček z Lipska se v roce 2005 vydalo společnou cestou, která se postupem času dále rozvětvila vstříc
nebývalé žánrové pestrosti a úspěchům na mezinárodní pěvecké scéně. V neděli 7. října v Prysku vás toto pěvecké sexteto vezme na duchovní pouť zákoutími ženské duše…

Název Vašeho asnámblu je odvozen od severského slova označujícího „duši“. Toto označení v sobě ukrývá cosi éterického, pohádkového až romantického. Co znamená pro vás? Duše je pro nás něčím, co rozezníváme. Je nejhlubším původem nás všech, který hudbou vychází na povrch. A my jsme zjistily, že máme nejen šest rozličných duší každé z nás, ale že cítíme také jednu společnou duši našeho souboru a máme i společné muzikální cítění a myšlenky. Takže v našem případě nejde jen o jednu personifikovanou duši, ale také o duši naší hudby.

Když mluvíte o svém ansámblu, často zmiňujete, že máte všechny společnou duši, jak v umělecké, tak lidské rovině. Jaká je?
Máme pocit, že by se člověk nikdy neměl snažit být jinou lidskou bytostí na scéně, než jakým je ve skutečném životě. Nemůžete vytvářet pohyblivou hudbu a zvuk bez vaší individuality a skutečných emocí. Zvláště jako vokální skupina se musíme nechat na jevišti unášet stejným způsobem jako v každé jiné chvíli, kterou sdílíme. To nám dává pocit síly stejně jako
ochrana. Tímto způsobem můžeme otevřít naše srdce a duše pro největší ze všech umění. Základem naší společné duše je přátelství a dlouhá historie, kterou sdílíme. Ovlivňujeme se navzájem svými různými hudebními cítěními, a to vedlo k našemu širokému repertoáru. Všechny se vždy rozhodujeme společně o všem, co prezentujeme na scéně, a proto jsme schopné čelit i našim divákům jako společná duše.

Návštěvníky vašich koncertů vždy neuvěřitelně fascinuje skutečnost, že mají pocit, jako by vaše duše i dýchala z jednoho společného hrudníku. Jak je to možné, že při vašem zpěvu nejsou slyšet ani nádechy a vše krásně splývá vjedno? Je to naše umění, které jednoduše po letech společného cvičení funguje a nemusíme se jím jakkoli dále zabývat. K tomu samozřejmě patří také vzájemná důvěra a ochota riskovat. Kdysi dávno nás to naučil John Potter ze slavného Hilliard Ensemble. Od té doby se o to pokoušíme stále znovu a znovu a ono to funguje. Je to jako magie…

Drží z Vašeho ansámblu některá členka takříkajíc otěže?
Samozřejmě existuje jisté rozdělení rolí uvnitř naší skupiny, které je naprosto přirozené, zvlášť když už společně tak dlouho zpíváme. Nemáme žádnou vedoucí, ale postupem času prostě vykrystalizovaly silné stránky všech z nás. Já s Franziskou například hrajeme na klavír a můžeme naše zkoušky doprovázet. Ostatní naproti tomu disponují větší kreativitou, jiné
zase přebírají více organizační úkoly. Je to takto rozdělené zcela přirozeně.

Váš repertoár je neuvěřitelně rozsáhlý. Věnuje se některá členka více jazzu, soulu nebo klasice?
Ano, naše síly jsou v tomto ohledu rozložené. Viola a já jsme obě studovaly klasický zpěv, Viola dokonce starou hudbu. Takže my se více a raději věnujeme tomuto oboru a přinášíme podněty zejména z této hudební oblasti. Jiné členky naopak vyrostly na jazzu, blues nebo soulu a vnímají tyto hudební styly už ze svých rodin. To je tedy důvod, proč je náš repertoár takto rozsáhlý a naše hudební ideje zasahují do rozličných žánrů.

A nestává se Vám, že by příznivci klasiky „ohrnovali nos“ nad přesahy do populárnějších žánrů?
Ne, vůbec ne. Nám všem záleží stejnou měrou na žánrové pestrosti a na tom, že můžeme jet po více kolejích. My jsme společně více či méně i vyrůstaly a i ve svém hudebním cítění jsme jedna druhou velmi ovlivněné a utvářené. A myslím, že tak to cítí i publikum.

Vystupovaly jste již někdy v České republice?
V České republice jsme nikdy předtím nehrály a velmi se těšíme na náš český debut v říjnu! Je pro nás velkým potěšením být součástí festivalu Lípa Musica, neboť je to renomovaný festival s téměř dvacátou tradicí a řadou mezinárodně úspěšných hostů.

V Prysku se představíte v programu se starou hudbou, lidovými písněmi i současnými kusy. Mohly byste nám jej představit konkrétněji?
Přivezeme program, který zahrnuje současná duchovní díla a lidové písně. Jako skupina jsme se vždy cítily silně spojeny s duchovní hudbou díky naší náboženské příslušnosti a repertoáru, který jsme poznaly jako členky dětských sborů. Je vždy potěšením hledat nové duchovní skladby nebo zapojit skladatele, aby zhudebnili posvátné texty pro šest ženských hlasů, díky nimž můžete zažít ty nejkrásnější zvukové plochy. Jsme rádi, že Lípa Musica se zaměřuje na tento hudební žánr! Sbírka lidových písní ze severní Evropy obsahuje mnoho různých jazyků, jako je finština, dánština, islandština nebo norština. Všechny milujeme melodie a bohaté sborové tradice severních zemí, takže jsme se rozhodli nahrát CD s tímto repertoárem. Bude vydáno docela brzy, takže jsme rády, že vám budeme moci dát trochu ochutnat!

Zpíváte také českou hudbu?
Řada z nás má zatím jediný kontakt s českou hudbou v linii klasické hudby a skladatelů, jako jsou Dvořák, Janáček nebo Eben. Doufáme, že se během našeho pobytu seznámíme i s některými českými lidovými písněmi…

Jaké jsou vaše umělecké cíle pro budoucnost?
Chtěly bychom pokračovat v rozšiřování našeho repertoáru do různých směrů. V roce 2013 jsme upřednostňovaly současnou duchovní hudbu, o dva roky později se zaměření přesunulo k jazzu, nyní se snažíme konsolidovat naši sbírku lidových písní a další krok bude pravděpodobně vést ke staré i soudobé hudbě z Anglie. V blízké budoucnosti bude mnoho a mnoho zajímavých projektů, ale pro nás je nejdůležitější, abychom se vždy zaměřily na tvůrčí proces, do kterého všechny můžeme přinést své individuální zkušenosti a schopnosti a vychutnat si skvělou hudbu, kterou můžeme sdílet společně i s naším publikem.

neděle 7. října, 17.00
Prysk, kostel sv. Petra a Pavla
Hlasy ženské duše
Sjaella

Poslední vstupenky na místě před koncertem. www.lipamusica.cz

alt
alt
Nahoru