Program 19. ročníku MHF Lípa Musica zveřejněn

Verze pro tisk |

19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica se uskuteční v termínu od 12. září do 28. října s tradičním epilogem ve spolupráci se ZUŠ Česká Lípa, který se bude konat 4. a 5. listopadu v České Lípě. Festival letos nabízí řadu 20 koncertů a doprovodných programů na 11 místech Libereckého a Ústeckého kraje. V reakci na aktuální situaci kolem pandemie Covid-19 a přijatá bezpečnostní opatření se letošní ročník uskuteční bez přítomnosti zahraničních umělců a nenabídne koncerty v Sasku. Tato skutečnost se promítá i do změny programu již dříve avizovaného zahajovacího koncertu a současně Koncertu pro Liberecký kraj, který se uskuteční 12. září v libereckém Divadle F. X. Šaldy. Místo původně plánovaného vystoupení mezinárodního souboru L’Arpeggiata bude na programu provedení Händelova oratoria Mesiáš v podání Collegia 1704 a kvarteta předních českých pěvců.

„Skutečnost, že se musíme letos vzdát mezinárodního rozměru festivalu, nás velmi mrzí, protože právě tento ročník byl připravován v podobě z kategorie snů a jako pořadatelé jsme se velmi těšili z toho, že se podařilo zajistit tak významné umělce. S lítostí jsme také zrušili plánované koncerty v Německu, protože nám to bezpečnostní situace neumožňuje. Přijali jsme tento stav jako výzvu a předělali festivalovou dramaturgii tak, aby dávala smysl a respektovala všechna omezení, která nám tato doba přinesla. Přesto jsem velmi hrdý na pestrost a unikátnost programu, který představí vysokou uměleckou úroveň české kultury v celé své kráse,“ upřesňuje Martin Prokeš, ředitel festivalu.

Uměleckým garantem festivalu i v letošním roce zůstává renomovaný houslista a t.č. koncertní mistr a partner České filharmonie Josef Špaček, který pro letošní program připravil několik projektů, v nichž se sám představí v roli sólisty, komorního hráče i premiérově dirigenta.

„V letošním 19. ročníku se festival zaměřuje na housle, na nástroj, který má neuvěřitelnou škálu barev a technických možností a dovede zahrát na „struny“ emocí. Já, jakožto houslista, se těším, že se s vámi budu moci podělit hned o několik příležitostí v rámci festivalu, kde budete moci slyšet housle v první linii. Poprvé si také vyzkouším roli dirigenta, kdy vystoupím s Českou studentskou filharmonií. Těšit se můžeme na pestrou dramaturgii, která zahrnuje širokou škálu stylů a období: od barokní hudby, duchovní hudby, přes klasické komorní ensembly a orchestry až po soudobou hudbu či jazz. Moc bych si přál, aby festival Lípa Musica přečkal tuto nelehkou dobu bez újmy, a to i díky věrným posluchačům,“ uvádí Josef Špaček.

Dramaturgicky se festival letos soustředí především na prezentaci vybraných interpretů klasické hudby i alternativních hudebních žánrů z České republiky a svými koncerty přispěje k hudebnímu tématu houslí, které vyhlásil pro rok 2020 Liberecký kraj.

Hlavní téma promlouvá skrze uměleckého garanta, fenomenálního houslistu Josefa Špačka, jeho angažmá se propojilo s tématem roku 2020, které vyhlásil Liberecký kraj jako „Rok houslí“. Housle nás, tak budou někdy latentně někdy sólově provázet celým festivalem. Josef Špaček se bude významně věnovat i dětem v rámci kurzů a společného koncertu tradičně se ZUŠ v České Lípě, a také pokročilejším houslistům v kurzech pro ZUŠ v Liberci,“ doplňuje Martin Prokeš.

Při přípravě letošní dramaturgie jsme se s ohledem na bezprecedentní situaci kolem pandemie Covid-19 rozhodli pro spolupráci s festivalem Concetus Moraviae a Svatováclavským hudebním festivalem s cílem společné podpory české hudební scény a české kultury pod značkou „Spojeni hudbou“. Výsledkem této inciativy bude společné sdílení několika programů.

Mezi největší hvězdy letošního ročníku se zařadí již avizovaný soubor věnující se autentické interpretaci Collegium 1704 společně se sólisty Hanou Blažíkovou, Markétou Cukrovou, Jaroslavem Březinou a Romanem Hozou pod taktovkou Václava Lukse, kteří nahradí původně plánovaného zahraničního hosta na zahájení festivalu. Zakoupené vstupenky na tento koncert zůstávají v platnosti, další kapacita bude do prodeje uvolněna v závislosti na dalším uvolnění bezpečnostních opatření přijatých v boji s onemocněním Covid-19.

„Koncert ansámblu L‘Arpeggiatta pod vedením Christiny Pluharové, kterým měl původně letošní ročník začít, měl být splněným snem. Na tento projekt se festival dlouho připravoval. Bezpečnostní opatření přijatá v důsledku nové nemoci Covid-19 nám všem přinesla do životů změny. Pro náhradu přicházely v úvahu dva projekty, které splňovaly naši představu. Chtěli jsme uvést něco, co bude symbolické vzhledem k době, co zároveň v sobě ponese naději, poselství lásky, sounáležitosti i duchovního naplnění. Nakonec jsme dali jednoznačně přednost uvedení nejpopulárnějšího oratoria všech dob – Händlova Mesiáše. Svěřili jsme jej chloubě české autentické interpretace vítané od Berlína, přes Salcburk, Vídeň až po Paříž, souboru Collegium 1704 a Collegium Vocale s kvartetem předních českých pěveckých hvězd,“ upřesňuje Martin Prokeš.

Ústřední programovou linku programu budou představovat programy s houslistou Josefem Špačkem, který se v České Lípě představí poprvé v roli dirigenta, a to ve spolupráci s Českou studentskou filharmonií. Na loňský úspěšný sextet naváže Josef Špaček sestavením septetu ve spolupráci s Radkem Baborákem a svými kolegy z České filharmonie. A konečně se představí i jako sólista na recitálu v Liberci.

Jako unikátní vnímám projekt, který vzniká přímo na zakázku našeho festivalu a bude českou premiérou. Je jím provedení Haydnova kvartetu Sedm posledních slov Vykupitele na kříži ve verzi pro kvarteto a ženský hlas v podání Zemlinsky Quartet a mezzosopranistky Markéty Cukrové,“ doplňuje Martin Prokeš a pokračuje: „Zcela svébytné a dramaturgicky unikátní budou projekty Ivy Bittové, která v české premiéře uvede svou skladbu „Nezabudka“, či autorský večer pianistky a zpěvačky Beaty Hlavenkové, která představí svůj oceňovaný projekt „Sně“, těším se na Originální pražský synkopický orchestr, který vdechne život prvorepublikovému kinu v Kamenickém Šenově, strhující projekt varhanice a zpěvačky, která si říká uměleckým jménem Katta a která přiveze do nového festivalového místa v Heřmanicích v Podještědí vlastní unikátní varhany. Letošní přehlídku pak zakončí dlouho očekávaný projekt filmové hudby v podání Pardubické komorní filharmonie pod vedením nadaného a všestranného umělce, dirigenta, pianisty, skladatele Jana Kučery.“

19. ročník MHF Lípa Musica nabídne také večer s renesanční polyfonií v podání Cappelly Mariany nebo další na objednávku festivalu připravený koncertní projekt odhalující neodolatelné kouzlo ukolébavek Pavla Jurkoviče v interpretaci Hany Blažíkové, Jany Semerádové a jejích kolegů. Festival však neopomene ani letošní velké hudební výročí, kterým je 250 let od narození klasicistního velikána Ludwiga van Beethovena, kterému se na svém recitálu bude věnovat vynikající klavírista Jan Bartoš.

Ohniskem festivalového programu bude i v letošním roce hudba klasická, kterou doplní koncerty přesahující do žánru alternativní, jazzové hudby a world music. Festival nově zavítá do České Kamenice, Heřmanic v Podještědí nebo liberecké Oblastní galerie v bývalých městských lázních.

Záštitu nad 19. ročníkem MHF Lípa Musica převzali: J. E. Christoph Israng, velvyslanec Spolkové republiky Německo v Praze, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Ing. Květa Vinklátová, členka rady kraje, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mons. Mgr. Jan Baxant, biskup litoměřický a Ing. Jitka Volfová, starostka města Česká Lípa. MHF Lípa Musica je členem České asociace festivalů.

Partnerské portfolio festivalu čítá na 120 partnerů. Rozpočet festivalu letos překračuje hranici 7,2 mil. korun. „Před nouzovým stavem plánoval festival s rozpočtem ve výši 7,8 mil. korun. Po dramaturgických změnách a uvedení úsporných opatření jsme se dostali na částku 7,2 mil. K určitému úbytku podporovatelů dochází, momentálně evidujeme ztrátu osmi dlouhodobých partnerů. Vnímám to jako logickou daň, kterou přináší doba. Zároveň bych touto cestou rád poděkovat všem našim partnerům, kteří nás v této nelehké době podrželi. Další z kapitol příjmů festivalu je příjem ze vstupného. Nyní se velmi špatně odhaduje, jaká bude skutečnost, ale i zde očekávám propad, “ upřesňuje k finančním otázkám Martin Prokeš.

Předprodej vstupenek bude zahájen 3. června 2020. Vstupenky na jednotlivé koncerty budou k dostání ve festivalové kanceláři, na webových stránkách festivalu a v síti Colosseum Ticket společnosti Perfect system. S ohledem na další vývoj bezpečnostních opatřeních bude případně další kapacita uvolněna do prodeje i v dalších předprodejních místech v koncertních lokalitách.

„S cenovou politikou reagujeme na aktuální situaci a nastavujeme vstupné plošně o 15 % nižší. Prodejní kapacity jsou velká neznámá, předpokládám, že plné kapacity tak, jak jsme byli zvyklí, využívat nebudeme moci, ale věřím, že při dodržení bezpečnostních opatření festival proběhne,“ uzavírá Martin Prokeš.

Festival i v letošním roce nabídne svým návštěvníkům autobusovou dopravu do všech lokalit mimo Českou Lípu.

Podrobnosti k programu, vstupenkám a autobusové dopravě najdete zde.
Programová brožura k letošnímu ročníku festivalu je ke stažení zde.
Videoprůvodce
festivalovým programem najdete zde.

alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
Nahoru